Free

Collage workshop with artist Tessa Waite / Gweithdy collage gyda’r artist T...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carnegie House

14 Wyndham Street

Bridgend

CF31 1EF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Studio

For ages 11 - 14

February Half term art club sessions led by a team of artists and covering a variety of media.

Collage workshop with artist Tessa Waite

Monday 19 Feb & Tuesday 20 Feb 10am - 3pm

At Carnegie House, 14 Wyndham St, Bridgend CF31 1EF

Use a variety of painting techniques, mono-printing and make cyanotypes using sunlight. Then assemble, cut and combine these images with photographs and text from magazines and newspapers, creating your own unique collage.


Stiwdio Criw Celf

Ar gyfer 11 – 14 oed

Sesiynau clwb celf Hanner tymor mis Chwefror dan arweiniad tîm o artistiaid yn cwmpasu amrywiaeth o gyfryngau.

Gweithdy collage gyda’r artist Tessa Waite

dyddiau Llun 19 Chwefror a Mawrth 20 Chwefror 10am - 3pm

Yn Nhŷ Carnegie, 14 Heol Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1EF

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau peintio, mono-brintio ac yn gwneud syanoteipiau’n defnyddio heulwen. Wedyn yn rhoi at ei gilydd, yn torri ac yn cyfuno’r delweddau yma â ffotograffau a thestun o gylchgronau a phapurau newydd, gan greu eich collage unigryw eich hun.

Share with friends

Date and Time

Location

Carnegie House

14 Wyndham Street

Bridgend

CF31 1EF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved