Colled a Galar trwy/ Loss and Bereavement through www.childbereavementuk.org
Free
Colled a Galar trwy/ Loss and Bereavement through www.childbereavementuk.org

Colled a Galar trwy/ Loss and Bereavement through www.childbereavementuk.or...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Yn dilyn eich adborth chi, rydym wedi ychwanegu at ein rhaglen eleni er mwyn cynnwys hyfforddiant penodol ar Golled a Galar trwy www.childbereavementuk.org
Bydd yr hyfforddiant yn rhoi cyflwyniad i Golled a Galar ac yn arwain at gwrs e-ddysgu ysgol gyfan.

Bydd y cwrs trwy’r Saesneg ond bydd deunyddiau Cymraeg ar gael yn dilyn y cwrs.

Cyflwyniad i Golled a Galar

30.01.2017     Venue Cymru, Llandundo

**************************************************************************************************************************

Following your feedback we have also extended our programme for this year to include training on Loss and Bereavement through www.childbereavementuk.org
The training will provide an introduction to Loss and Bereavement followed by a whole school e-learning course.

The course will be through the medium of English but Welsh Resources will be available following the training.

An Introduction to Loss and Bereavement

30.01.2017     Venue Cymru, Llandundo

Share with friends
Date and Time
Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved