College Celebration Event - Bay Campus (Congregation 3 of day)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bay Campus

Swansea University

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

College Celebration at the Bay Campus

As you have booked to attend graduation, I’d like to invite you, on behalf of the College of Human and Health Sciences, to extend your celebrations with a free College Celebration Event following your graduation ceremony.

Details are as follows…

Event: College Celebration and Prize-giving Reception (after your graduation ceremony)

Location: Bay Campus, Swansea University, SA1 8EN

Start time: 3.45pm (immediately after your graduation ceremony has ended)

End time: 5.15pm

Agenda:

  • Canapes and drinks will be served on arrival
  • A prize-giving ceremony will take place at approximately 4.15pm, where students who have won awards will be presented with prizes.
  • A photographer will be on hand, taking photos of your celebrations, that you’ll be able to download for free from the College Facebook page
  • A FREE photobooth will be inside the venue, so please perfect your poses!


Book your tickets today!

You’re able to book tickets online for yourself and up to 2 guests. You do not need to book tickets for children under 16.

For further information on this event, please contact chhsmarketing@swansea.ac.uk

For further information on your official graduation ceremony, please visit: www.swansea.ac.uk/graduation/graduation-timetable/
Dathliad Coleg yn Campws y Bae

Gan eich bod wedi archebu lle i fynychu’r graddio, hoffwn eich gwahodd, ar ran Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, i estyn eich dathliadau gyda Digwyddiad Dathlu’r Coleg sy’n rhad ac am ddim ac a fydd yn dilyn eich seremoni graddio.

Dyma’r manylion…

Digwyddiad: Derbyniad Dathlu’r Coleg a Gwobrwyo (wedi eich seremoni graddio)

Lleoliad: Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, SA1 8EN

Amser dechrau: 3.45pm (yn syth wedi i’ch seremoni graddio orffen)

Amser gorffen: 5.15pm

Agenda:

  • Caiff canapés a diodydd eu gweini ar gyrraedd
  • Bydd seremoni wobrwyo yn digwydd am 4.15pm, ble fydd myfyrwyr sydd wedi ennill gwobrau yn cael eu cyflwyno â’u gwobrwyo.
  • Bydd ffotograffydd ar law, yn cymryd lluniau o’ch dathliadau y byddwch yn gallu eu llwytho i lawr am ddim oddi ar dudalen Facebook y Coleg
  • Bydd bwthlluniau RHAD AC AM DDIM tu fewn i’r lleoliad, felly cofiwch berffeithio’ch ystumiau!


Archebwch eich tocynnau heddiw!

Gellir darganfod manylion archebu lle ac agenda’r digwyddiad ar-lein. Ymwelwch â: www.swansea.ac.uk/graduation/graduation-timetable/


Date and Time

Location

Bay Campus

Swansea University

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved