Free

College of Health & Behavioural Sciences Careers & Employability Fair

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reichel Hall

Ffriddoedd Road

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dewch i gwrdd â recriwtwyr lleol a chenedlaethol yn cynrychioli amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa, yn cynnwys Seicoleg, Chwaraeon, Iechyd, Ymarfer a Gwyddorau Meddygol, a llawer o rai eraill hefyd.

Cewch wybodaeth am gyfleoedd interniaethau, cynlluniau i raddedigion a swyddi gwag.

Cyfle i glywed cyflwyniadau treiddgar yn llawn cynghorion a chyngor i’ch helpu i chwilio am swydd ddelfrydol ar ôl graddio.

Cyfle i fynd i’r clinig CV – gwnewch i’ch CV sefyll allan.College of Health & Behavioural Sciences

Careers & Employability Fair

Meet local and national recruiters representing a wide range of career paths, including Psychology, Sport, Health, Exercise and Medical Sciences, and many others too.

Discover internship opportunities, graduate schemes and career vacancies.

Attend in-depth presentations packed with tips and advice to help you in your graduate job search.

Visit the drop-in CV clinic – make your CV stand out from the crowd.Share with friends

Date and Time

Location

Reichel Hall

Ffriddoedd Road

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved