Colloquium: Perspectives on the History of Welsh Conservatism

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Colocwiwm: Safbwyntiau ar Hanes Ceidwadaeth yng Nghymru

Dydd Gwener 18 Hydref 2019, 12:00 - 18:00

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Er mwyn nodi cyflwyno papurau Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad yn ystod degawd cyntaf datganoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd y colocwiwm arbennig hwn yn edrych ar safbwyntiau gwahanol ar hanes y Ceidwadwyr Cymreig.

Bydd y colocwiwm, sy’n cael ei drefnu gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd mewn cydweithrediad â David Melding AC, yn cynnwys cyflwyniadau gan rai o’r ysgolheigion mwyaf blaenllaw yn y maes, gan gynnwys asesiad cyntaf o gynnwys papurau Grŵp y Cynulliad.

Mae cofrestru yn agor i unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc.

Agenda

12.00: Cyrraedd

12.15: Sylwadau agoriadol gan y Cadeirydd, Fay Jones

12.30: Sesiwn Un - Sam Blaxland: Policy and Rhetoric: The Conservative Party’s Changing Attitude to the Welsh Nation Since 1945

13.25: Sesiwn Dau - David Torrance: The Welsh Conservative Party’s Influence on Scottish Conservatism

14.20: Sesiwn Tri - Rhys Evans: Drifting Towards Devolution? Dai Bananas, Churchill and the Development of Welsh Conservatism, 1951-1955

15.10: Egwyl

15.40: Sesiwn Pedwar - Laura McAllister: Welsh Conservatism in Context

16.35: Sesiwn Pump- David Melding: Unionism in Wales

17.30: Sylwadau cloi gan yr Athro Richard Wyn Jones

Noddir gan David Melding AC


Colloquium: Perspectives on the History of Welsh Conservatism

Friday 18th October, 12:00 - 18:00

Pierhead Building, Cardiff Bay

To mark the lodging on the Welsh Conservative Assembly Group’s papers from the first decade of devolution in the National Library for Wales, this special colloquium will explore different perspectives on the history of the Welsh Conservatives.

Organised by Cardiff University’s Wales Governance Centre in cooperation with David Melding AM, the colloquium will feature presentations from some of the foremost scholars working in the field and include a first assessment of the contents of the Assembly Group’s papers.

Registration is free and encouraged for all with an interest in the subject.

Agenda

12.00: Arrive

12.15: Opening remarks by the Chair, Fay Jones

12.30: Session One - Sam Blaxland: Policy and Rhetoric: The Conservative Party’s Changing Attitude to the Welsh Nation Since 1945

13.25: Session Two - David Torrance: The Welsh Conservative Party’s Influence on Scottish Conservatism

14.20: Session Three - Rhys Evans: Drifting Towards Devolution? Dai Bananas, Churchill and the Development of Welsh Conservatism, 1951-1955

15.10: Break

15.40: Session Four - Laura McAllister: Welsh Conservatism in Context

16.35: Session Five - David Melding: Unionism in Wales

17.30: Closing remarks by Professor Richard Wyn Jones

Sponsored by David Melding AM

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved