Free

COMCOM Tableau Business Breakfast

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tehno Lev

Vošnjakova ulica 5

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Event description
Tableau helps people and organizations see and understand their data.

About this Event

COMCOM Tableau Business Breakfast Program:

 • 8:30 - 9:00: Registracija ob kavi in zajtrku
 • 9:00 - 9:15: Pozdravni nagovor Pavel Troha, direktor, COMCOM d.o.o. z gostom Alex Bougrov, Senior Manager, Tableau London (tbd)
 • 9:15 - 9:35: Predstavitev orodja Tableau in dobrih praks podatkovne analitike - Nina Leskovec, MSc, svetovalka za podatkovno znanost v financah, COMCOM d.o.o.
 • 9:35 - 10:00: Panel - primeri dobrih praks podatkovne analitike v industriji z gosti:

- Eva Gartner, MSc, vodja BI oddelka, Bitstamp - eno izmed vodilnih podjetij v svetu na področju kriptovalut

- dr. Miha Troha, direktor, COMCOM LTD - eno izmed vodilnih evropskih podjetij za razvoj programske opreme in celostnih analitičnih rešitev v energetiki

- Robert Ivanuša, direktor oddelka za informacijsko tehnologijo, Slovenski državni holding SDH - upravljalec kapitalskih naložb države Slovenije

Kaj je Tableau?

Tableau je vodilno BI orodje na trgu, ki organizacijam omogoča hiter in enostaven vpogled v podatke. Le na podlagi podatkov in s pomočjo podatkovne analitike lahko podjetja sprejemajo informirane poslovne odločitve.

Tableau organizacijam omogoča, da sprejemajo pametnejše in hitrejše odločitve s pomočjo podatkovne analitike. Orodje je izjemno intuitivno in preprosto za uporabo, ne glede na nivo usposobljenosti uporabnika. Tableau omogoča podatkovno analitiko, ki je kompatibilna z vsemi trenutno obstoječimi tehnologijami uporabnika.

Hkrati Tableau organizacijam omogoča, da postanejo t.i. data-driven organizacije in jih do te stopnje vodi po korakih in preizkušenem planu. Orodje bazira na treh glavnih zmogljivostih, ki jih mora imeti t.i. data-driven organizacija:

 • Dobre prakse v podatkovni analitiki (izobraževanja, primeri dobrih praks)
 • Agilen razvoj, ki organizaciji omogoča, da se lahko s časom hitro razvija, raste in se odziva na tržne novosti in dobre prakse (uvajanje, monitoring, vzdrževanje)
 • Uporabniška skupnost, ki spodbuja posvojitev novih praks in orodij (komunikacija, posvojitev, podpora)

Te zmogljivosti temeljijo na fleksibilnem in jasno izoblikovanem okviru upravljanja podjetja. To so kritične predispozicije za podjetja, ki želijo graditi kulturo uporabe podatkov za sprejemanje boljših poslovnih odločitev.

Preizkusite 14-dnevno free trial verzijo: https://www.tableau.com/products/trial

Kako vam lahko Tableau pomaga pri sprejemanju informiranih poslovnih odločitev se bomo pogovarjali tudi v četrtek, 3. oktobra 2019 v Techno Lev.

Dvorana se nahaja v sosednji zgradbi hotela Lev - potrebno je prečkati le uvoz v hotelsko garažo. Vhod je desno od uvoza v garažo. Dvorana je v pritličju.

Nasvet glede parkiranja: do zapolnitve prostih mest lahko parkirate v Hotelski garaži (doplačilo 6 EUR za čas dogodka), sicer pa se v bližini nahaja tudi javna parkirna hiša Kozolec.

Vabljeni! Dogodek je odprt za javnost. Prijava je obvezna.

------

COMCOM Tableau Business Breakfast Program

 • 8:30 - 9:00: Registration + Coffee and Breakfast
 • 9:00 - 9:15: Welcome by Pavel Troha, CEO, COMCOM d.o.o. and guest speaker Alex Bougrov - Senior Commercial Territory Manager, Tableau (tbd)
 • 9:15 - 9:45: Presentation of Tableau and analytics best practices - Nina Leskovec, MSc, Data Analytics Consultant - Finance, COMCOM d.o.o.
 • 9:45 - 10:00: Panel discussion - analytics best practices in industry with guests:

- Eva Gartner, MSc, Head of BI, Bitstamp - one of the global leaders in the field of cryptocurrency

- dr. Miha Troha, CEO, COMCOM LTD - one of the leading European companies for software development and provider of end-to-end analytics solutions in the energy sector

- Robert Ivanuša, Head of IT Department, Slovenian Sovereign Fund - managing Slovenia state capital assets

What is Tableau?

Tableau is the trusted leader in modern analytics and business intelligence (BI) platforms.

Tableau enables organizations to work smarter with powerful and intuitive analytics for users of any and all skill levels, and with any and all existing technologies our customers already have.

But that is not the end. Tableau enables customers to become data-driven organizations by providing a proven step-by-step process. It is based on three core capabilities of data-driven organizations:

 • Analytics proficiency of the users (Education, Measurement and Analytics Best Practices)
 • An agile deployment that can evolve and grow over time to meet the needs of the organization (Deployment, Monitoring, Maintenance)
 • An internal user community to drive engagement and adoption (Communications, Engagement, Support)

These capabilities are centered around a flexible and defined governance framework. They are critical to establish an analytics practice that will allow organizations to better leverage their data and evolve as the business evolves.

Download your free 14-day trial today: https://www.tableau.com/products/trial

On Thu, October 3, 2018 we will be talking about how Tableau can help you make more informed business decisions.

The hall is located in the building next to Hotel Lev - you just need to cross the entrance into the hotel parking garage. The hall is in the bottom floor.

Parking: It is possible to park in the Hotel Lev parking garage (6 eur cost for the time of event). There is also a public parking garage Kozolec located close by.

Join us! The event is open for public! Registration in advance is mandatory.

Share with friends

Date and Time

Location

Tehno Lev

Vošnjakova ulica 5

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved