Free

Community Sport and Activity Programme / Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch C...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room B07

Glyndwr University, Wrexham Campus

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Community Sport and Activity Programme

Transforming. Together.

This exciting programme will get more people hooked on an active lifestyle. Together we want to see healthier communities and a step change in the number of people being physically active, and that’s why we are changing the way we develop sport in North Wales.

By the end of 2018, North Wales will have its own unique organisation, Sport North Wales, to get communities active. We want to work with you to create it. We are holding several events for people with an interest in leading or supporting the new organisation. Come to an event and play your part.

www.playyourpart.wales

Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol

Trawsnewid. Gyda’n gilydd.

Bydd y rhaglen gyffrous hon yn cael mwy o bobl i wirioni ar ffordd o fyw egnïol. Gyda’n gilydd rydyn ni eisiau gweld cymunedau iachach a newid mawr yn nifer y bobl sy’n egnïol yn gorfforol, a dyma pam rydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n datblygu chwaraeon yng Ngogledd Cymru.

Yn 2018, bydd gan Ogledd Cymru ei sefydliad unigryw ei hun, Chwaraeon Gogledd Cymru, i gael cymunedau i fod yn egnïol.

chwaraeeichrhan.cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Room B07

Glyndwr University, Wrexham Campus

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved