Not Yet On Sale

Compass TG Ar-Lein/IT Online Compass - 7.2.18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Compass Ar-Lein

Adnodd ar-lein syml sy’n dangos beth sydd angen i chi ei wneud i wneud defnyddio technoleg yn haws i’ch grŵp.

Mae Compass Ar-Lein ar gyfer unrhyw grŵp sy’n gweithio gyda phobl ifanc - meithrinfa, llyfrgell, grŵp ieuenctid, clwb chwaraeon ac ati. Os ydych mewn ysgol, efallai y bydd 360 degree safe yn fwy addas.

Adnodd am ddim, hunan adolygu grymus a luniwyd gan arbenigwyr diogelwch ar-lein sydd wedi ennill gwobrau, sy’n symleiddio tasg anodd. Mae’n mapio ble rydych o ran cadw plant a staff yn eich grŵp yn ddiogel ar y we, mae’n siartio eich cynnydd a mordwyo cwrs i amgylchedd ar-lein mwy diogel.

  • Adolygu diogelwch ar-lein yn eich grŵp neu sefydliad.
  • Gwella diogelwch ar-lein eich grŵp gan ddefnyddio cyngor arbenigwyr
  • Dathlu eich darpariaeth trwy gyfres o wobrau.

Adnodd ar lein syml sy’n dangos i chi beth sydd angen i chi ei wneud i wneud y defnydd o dechnoleg yn fwy diogel i’ch grŵp.

Mae’r adnodd yn cael ei gefnogi gan set o bolisïau templed sydd ar gael o’r ddolen lawr lwytho isod.

http://swgfl.org.uk/products-services/online-safety/services/online-compass/

Online Compass

A simple online tool that shows you what you need to do to make the use of technology safer for your group.

Online Compass is for any group that works with young people – a nursery, a library, a youth group, a sports club and so on. If you are from a school, 360 degree safe may be more suitable.

A free, powerful self-review tool designed by award-winning online safety experts, that simplifies a difficult task. It maps where you are in terms of keeping the children and staff in your group safe on the internet, charts your progress and navigates a course to a safer online environment.

  • Review online safety in your group or organisation.
  • Improve your group's online safety using expert advice.
  • Celebrate your provision through a series of awards.

A simple online tool that shows you what you need to do to make the use of technology safer for your group.

The tool is supported by a set of Template Policies which can be accessed from the download link below.

http://swgfl.org.uk/products-services/online-safety/services/online-compass/


Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved