Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Alun A1.06

LL57 2DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Pan mae gwrthdaro yn digwydd yn y gweithle, rhwng ffrindiau, neu yn y cartref, rydym yn aml yn teimlo nad ydym yn llwyddiannus iawn yn delio a’r sefyllfa. Bydd y gweithdy yma yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau rheoli gwrthdaro defnyddiol fel eich bod yn barod am sefyllfaoedd yn eich gyrfa a bywyd pob dydd. Bydd y sesiwn rhyngweithiol yn trin a thrafod amryw o wahanol sefyllfaoedd gwrthdaro cyffredin a sut y byddwn yn ymddwyn yn y sefyllfaoedd yma fel arfer. Cewch strategaethau, a sgiliau ymarferol i’ch helpu i ddelio a rhain.

When conflicts occur at the workplace, with friends or at home, we can feel ill prepared and lacking in the ‘know how’ to resolve them. This workshop will give you an opportunity to develop useful conflict management skills to prepare you for your future career and even daily life. This interactive session will explore a range of common conflict situations and how we commonly react to such conflict. It will provide strategies, tools and practical skills to help to solve them.

Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Alun A1.06

LL57 2DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved