Free

Construction Camp #404NotFound – Den Digitale Byggherre

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Bli med på startskuddet for utviklingen av bestillingsveilederen "Digital Twin by Construction City" - få det digitale bygget du trenger!

About this event

Det siste tiåret har utviklingen av den digitale byggeplassen skutt fart, og den produserer ikke kun det fysiske rundt oss, men mengder av informasjon. Mye av informasjonen havner rett i den digitale skuffen, og blir glemt. Med en gjennomtenkt byggherrebestilling er denne informasjonen gull verdt for å forvalte og drifte bygget kostnadseffektivt. Rett og slett en digital tvilling som tjener formålet sitt.

For hva er egentlig en digital tvilling i et eksisterende bygg? Finnes det grader av digitaliserte tvillinger? Hvordan skal eiendomsutviklere forstå hva de egentlig skal bestille fra byggeriet? Kan man ikke bare fikse det etter at bygget er ferdig?

Vi i Construction City inviterer til startskuddet for å utvikle en veileder for hvordan byggherre kan sikre at man får den nyttige digitale tvillingen. Målet er å utvikle en veileder som blant annet skaper forståelse og konsensus rundt viktige begreper, samt definerer og beskriver de ulike nivåene av en digital tvilling. For å få dette til skal vi jobbe sammen på tvers av verdikjede og fag.

Behovet for dette har vi opplevd på kroppen i utvikling av vårt eget nye klyngehjem på Ulven, selve Construction City. IT Lead Kristina Mordal har derfor tatt dette initiativet. Vi har fått med oss:

  • Robert Skramstad fra Malling&Co Technology
  • Business Architect Bjørn Andreas Wentzel fra Cisco.

Vi får korte inspirasjonsinnlegg før vi gyver løs på en rask og intens workshop i Miro.

NB: Dette arrangementet er i utgangspunktet forbeholdt klyngemedlemmer, ta kontakt om din bedrift vurderer medlemskap. Begrensede plasser.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer Construction City

Organizer of Construction Camp #404NotFound – Den Digitale Byggherre

Innovasjonsklyngen Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vi omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er arenaen der aktører møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens konkurransekraft.

Construction City is an innovation cluster with a mission to drive collaboration and new solutions in the construction industry. Accommodating the entire value chain from promising startups to major entrepreneurs, this is where cross-sector players meet to share insights, collaborate on projects and lift the industry’s competitiveness.

Save This Event

Event Saved