Free

Construction Camp: Fremtidens næringsbygg #2

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Bli med på den andre workshopen i prosjektet Fremtidens næringsbygg!

About this event

I samarbeid med Link Arkitektur, DNB, SINTEF og Cisco skal Construction City utrede hva som skal til for å møte fremtidens krav til næringsbygg. I dette arbeidet ønsker vi din kunnskap og innsikt. Bli med på workshop 19. august!

* Dette er et lukket arrangement for medlemmer av Construction City.

Program

Workshopen følger fem hovedspor:

  • Nye forretningsmodeller (DNB)
  • Nettverkskontoret, hjemmekontoret m.m (SINTEF)
  • Arbeidsplassen (Link Arkitektur)
  • Verktøy for smartere og klimavennlige bygg (Cisco)
  • Planlegging av bygg og leiearealer (Link Arkitektur)

I denne workshopen bygger vi videre på workshopen som ble gjennomført 14. juni, og konkretiserer leveransen som skal presenteres på Oslo Urban Week. Mer detaljer følger like over sommeren.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Construction City

Organiser of Construction Camp: Fremtidens næringsbygg #2

Innovasjonsklyngen Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vi omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er arenaen der aktører møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens konkurransekraft.

Construction City is an innovation cluster with a mission to drive collaboration and new solutions in the construction industry. Accommodating the entire value chain from promising startups to major entrepreneurs, this is where cross-sector players meet to share insights, collaborate on projects and lift the industry’s competitiveness.

Save This Event

Event Saved