Free

Construction Coffee #GodeRelasjoner - tidlig innsats for prosjektsuksess

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Lean Construction Norge og Construction City inviterer til digitalt frokostmøte om relasjoner, team og sitt eget byggeprosjekt, bli med!

About this Event

Vi hører stadig om byggeprosjekter som går over budsjett, er forsinket eller preget av konflikter og juridiske disputter. Det høye konfliktnivået kan skape en redsel for å gjøre feil som forsterker BAE-næringens dårlige sider som konservativ og risikoavers. Dette hindrer innovasjon og produktivtetsvekst. I tillegg koster dårlig samarbeid mye penger. EBA har beregnet at direkte kostnader ved til slike konflikter beløper seg til 2,2 mrd pr år. Mange av disse konfliktene har bakgrunn i dårlig samarbeid, koordinering og samhandling. Det må vi kunne gjøre noe med?

Sammen med Lean Construction Norge inviterer Construction City til digitalt frokostmøte 29. april kl.8.30. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan unngå konfliktene ved å jobbe systematisk med å utvikle effektive team og produktive relasjoner i tidlig fase av byggeprosjekter, uavhengig av gjennomføringsmodell. Hvilke betingelser er avgjørende? Hvordan skapes høyt presterende team? Og hvordan kan innsikt i egne måter å samhandle på, sørge for nødvendige justeringer underveis i prosjektene?

Vi har undersøkt vårt eget byggeprosjekt Construction City på Ulven med verktøyet Relasjonell Kapasitet. Dette verktøyet er utviklet og utprøvd i tverrinstitusjonelt arbeid i helsesektoren i Danmark, men har ikke blitt brukt i prosjektbaserte organisasjoner i byggenæringen tidligere. Nå er analysen fra prosjektet klar, og professor Ragnhild Kvålshaugen ved BIs Senter for byggenæringen kommer sammen med prosjektleder i Construction City Eiendom Gunnar Irby, og presenterer betingelser og råd for godt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter.

Kan man så redde alt ved innsikt og gode prosesser, eller er det folka det kommer an på? Klyngemedlemmene NTNU og Marstrand kommer og presenterer sitt arbeid med Prosjekt Norge sin Kunnskapsarena (KA) Høyt presterende team. Lars Kristian Hunn fra Marstrand som har ledet arbeidet, deler erfaringer og råd på hvordan man kan hente ut innovasjonskraften i høyt presterende team i praksis.

Agenda:

  • Velkommen
  • Om Construction City byggeprosjektet - Hege Skjelbred Hatlemark, daglig leder Construction City Eiendom
  • Betingelser og råd for godt samarbeid i tidligfase - Ragnhild Kvålshaugen, Professor BIs Senter for byggenæringen
  • Høyt presterende team som innovasjonskraft – forutsetninger for å lykkes i ulike gjennomføringsmodeller - Lars Kristian Hunn, Marstrand og Kunnskaps Arena Prosjekt Norge
  • Spørsmål fra salen/chat og paneldiskusjon

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved