Free

Construction Coffee #MedspillerVsMotspiller

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

OBOS Visningssenter

Ulvenveien 82E

0581 Bydel Bjerke

Norway

View Map

Event description
Samhandlingskvalitet i byggeprosjekter

About this Event

Hvordan får du god samhandling i byggeprosjektets innledende faser? Bli med på Construction Coffee, og lær mer av aktører som har lykkes med dette!

Deler av bransjen preges av juridiske konflikter i kjølvannet av bygg- og anleggsprosjekter, og ofte skyldes dette dårlig samarbeid og koordinering. Mange fag, aktører og forretningsmodeller møtes i planleggingsfasen, og samhandlingen mellom disse fungerer ikke alltid like godt. Dette betyr mindre innovasjon, dårligere produktivitet, og færre miljøvennlige løsninger for bransjen som helhet.

De innledende fasene legger grunnlaget for gode løsninger og kostnadseffektivitet, og i dette frokostseminaret får vi høre mer fra aktører som har lykkes med å skape grobunn for vellykkede prosjektgjennomføringer. Hva kan vi lære av disse erfaringene? Hvilke do's and don'ts er det som gjelder?

Program

1: Innledning ved Ragnhild Kvålshaugen, BI Senter for byggenæringen.

2: Gode løsninger og effektiv byggeprosess – samtidig prosjektering og bygging i anleggsprosjekter ved avdelingsdirektør Erik Frogner, AF-gruppen. AF Gruppen og Norconsult samarbeider i flere store anleggsprosjekter med totalentreprise, og relevante erfaringer fra disse deles.

3: Relasjonell kapasitet ved Carsten Hornstrup og Ole Dalvang, Joint Action. I utviklingen av Construction City (bygget) har Joint Action prøvd ut et verktøy for å måle relasjonell kapasitet i design- og planleggingsteamet. Relasjonell kapasitet forstås som evnen til å etablere komplekse og dynamiske tverrfaglige samarbeidsrelasjoner når og hvor behovet oppstår. Kartlegging av samhandlingskvalitet bidrar til å gjøre målrettede tiltak i utvikling av tverrfaglige team.

4: Skap et kreativt og effektivt team for å designe og planlegge fremtidens innovasjonsarena i byggenæringen, ved Gunnar Irby, Construction City Eiendom (CCE). CCE har prøvd ut kartleggingsverktøyet Relasjonell kapasitet. Irby deler erfaringer med bruken av dette for å lykkes med kompleks problemløsning i tidlig faser av byggeprosjekter.

Paneldebatt

Paneldebatt med Erik Frogner, Carsten Hornstrup og Gunnar Irby.

Construction Coffee avsluttes kl. 10:00.

Share with friends

Date and Time

Location

OBOS Visningssenter

Ulvenveien 82E

0581 Bydel Bjerke

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved