Free

Construction Coffee #Samspillskontrakt - Mal

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Construction City jobber med å utvikle en ny mal for samspillskontrakter. Bli med på Coffee 22. april!

About this Event

Construction City jobber med å utvikle en ny mal for samspillskontrakter. Velkommen til en presentasjon av en status på dette arbeidet!

Vi bygger best med åpenhet og tillit. Samspill er en sentral utfordring i alle prosjekter. Stadig flere prosjekter stiller kontraktsfestete krav til samspill, men bransjen mangler gode og balanserte maler for samspillskontrakter.

Construction City er et fellesskap for god samhandling og nye løsninger i bransjen. Vi har ambisjon om å bli et globalt anerkjent senter for samspill. Vi er nå i gang med å utvikle en mal for samspillskontrakter til støtte for klyngemedlemmenes prosjekter. En mal som skal bidra til effektiv og målrettet prosjektgjennomføring, så vel som for økt konkurransekraft for den enkelte og fellesskapet.

Velkommen til en første presentasjon av arbeidet så langt!

Program

08:30 Velkommen og bakgrunn for CCC mal samspillskontrakt v/ Bendicte Økland

08:40 Betydningen av velformulert prosjekt-mål v/ Anna Bolneset, Senior prosjektleder Norconsult

08:50 Skal underentreprenører og leverandører også være del av samspillskontrakten? v/ Jon-Harald Kristiansen, Utviklingsjef i Betonmast

09:00 Men viktigst av alt er samspillet. Om verdien av gjennomgående samspill v/ Morten Aagaard, Partner i Marstrand

09:10 Her er første foreløpige versjon av CCC´s mal for samspillskontrakter. En mal som også forebygger konflikt. v/ Harald Fosse, partner Hjort

09:25 Panelsamtale: Er en CCC-mal nyttig, - for hvem og hva? Ledes av Sverre Tiltnes, prosjektleder i Construction City

10:00 Velkommen til lansering primo september 2021. Slutt

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved