Free

Contemporary Art Masterclass for Teachers | Dosbarth Meistr Celfyddyd Gyfoe...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join artist Holly Davey for a day immersed in consideration of contemporary and conceptual art practise. The session will explore works by current foremost Welsh artists and will enable teachers to use contemporary art as the starting point for a wide range of topics.

With an opportunity to see the exhibition in Chapter of James Richards’ work. James has been Wales’ representative at this years’ Venice Biennale.

Art offers a springboard for discussions and questions opening up areas of learning to pupils in new and challenging ways. This sessions is open to all teachers not just those specialists in visual or expressive arts.
Dewch at yr artist Holly Davey i ddiwrnod a’i lond o ystyried arfer celfyddyd gyfoes a chysyniadol. Bydd y sesiwn yn chwilio gweithiau gan artistiaid cyfoes blaenllaw Cymru ac yn rhoi lle i athrawon ddefnyddio celfyddyd gyfoes yn fan cychwyn amrywiaeth eang o bynciau.

Bydd yma gyfle hefyd i weld arddangosfa gwaith James Richards yn Chapter. James oedd cynrychiolydd Cymru yn Biennale Fenis eleni.

Mae celfyddyd yn sbarduno trafodaethau a chwestiynau sy’n agor meysydd dysgu i ddisgyblion mewn ffyrdd newydd a hergar. Mae’r sesiwn yma’n agored i athrawon i gyd, nid yn unig yr arbenigwyr hynny yn y celfyddydau gweledol neu fynegiannol.

Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved