Copy of Ffair Gyrfaoedd Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf's Career Fair

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Virtual on-line event

Virtual on-line event

RCT

RCT

CF40 2XX

United Kingdom

View Map

Event description
RCT Council’s Employment, Education & Training Team and partners are organising a Virtual ‘Careers Fair’ on 10th February 2021.

About this Event

Bydd Carfan Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant Cyngor RhCT a'i phartneriaid yn cynnal 'Ffair Yrfaoedd' ym mis Chwefror 2021.Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal ddydd Mercher, 10 Chwefror 2021 rhwng 10.00am a 5.00pm. Mae'r achlysur yn rhad ac am ddim i'r holl arddangoswyr ac aelodau'r cyhoedd. Am y tro cyntaf yn ein hanes, bydd Cyngor RhCT yn cynnal yr achlysur mewn modd digidol ac mewn partneriaeth â chwmni allanol o'r enw 'Vfairs'. Bydd cymorth unigol ar gael i arddangoswyr i'w helpu i osod eu 'stondinau' dros yr wythnosau nesaf. Rydyn ni wedi cynnal nifer o Ffeiriau Swyddi llwyddiannus ers mis Mawrth 2015 gyda dros 1,500 o bobl yn mynd i bob achlysur. Mae hyn yn cynnwys aelodau'r cyhoedd a disgyblion ysgolion a cholegau lleol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach neu os oes angen cefnogaeth arnoch chi i gadw ll, mae croeso i chi anfon e-bost aton ni CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rctcbc.gov.uk a bydd aelod o'n carfan yn barod i'ch helpu.Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed eich ymateb cadarnhaol ac yn gobeithio byddwch chi'n ein cefnogi ni. Cliciwch ar y botwm 'Cofrestru' a nodwch yr wybodaeth angenrheidiol er mwyn cadw a chadarnhau’ch lle ar yr achlysur.

The event will be held on Wednesday, 10th February 2021 and will open from 10:00am to 5:00pm. The event is free to all exhibitors and members of the public. For the first time RCT Council will be hosting the event digitally and in partnership with an external company called ‘Vfairs’. Individual Support with setting up your booths will be available over the next few weeks. We have previously hosted a number of successful Jobs Fairs since March 2015; with over 1,500 people have attended each event, including members of the public and students from our local schools and colleges. If you have any further queries or need support with booking your place then please do not hesitate to contact us via eett@rctcbc.gov.uk and one of our team will support you through it. We look forward to your positive response and hope that you are able to support us. Please click on the 'Register' button and fill in the booking information to confirm your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Virtual on-line event

Virtual on-line event

RCT

RCT

CF40 2XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved