Sold Out

Copy of Rheoli Ymddygiad yn Bositif/Positive Behaviour Management

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Lon Hen Ysgol/Old School Lane Centre,

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai hynny sydd angen darganfod ffyrdd mwy positif o reoli ymddygiad plant yn gymdeithasol ac anghymdeithasol.

Cynnwys y Cwrs

 • Trosolwg byr ar seicoleg yn gyffredinol

 • Trosolwg byr ar seicoleg ymddygiadol

 • Edrych ar yr “8 offeryn rheolaeth allweddol” o reolaeth ymddygiad yn cynnwys cymuned ddisgrifiadol, canmoliaeth,cyfarwyddiadau da a gwobrwyo

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifio dau brif ddull y gellir dysgu ymddygiad i blant

 • Disgrifio o leiaf tri dull y gellir annog ymddygiad da

 • Disgrifio o leiaf un dull y gellir rheoli ac atal ymddygiad annerbyniol

This course is aimed at those who wish to acquire more positive ways of managing children’s behaviour both prosocial and antisocial.

Course Content:

 • A very brief overview of general psychology

 • A very brief overview of behavioural psychology

 • A look at the “8 key management tools” of behaviour management including descriptive community, praise, good instructions and rewards

By the end of the course, participants will be able to:

 • Describe the two main ways in which children learn behaviour

 • Describe at least three ways in which good behaviour can be encouraged

 • Describe at least one way in which unacceptable behaviour can be discouraged or controlled

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Lon Hen Ysgol/Old School Lane Centre,

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved