Free

Covid-19: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - ENGLISH Meet-Up

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych / Covid19 and your business: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women-ENGLISH

About this Event

(Scroll down for English)

**SGWRSIO AR-LEIN**

Ydych chi ar hyn o bryd yn rhedeg busnes neu'n ystyried cychwyn un yn Nghonwy neu Sir Ddinbych? Ymunwch â ni yn ystod y sesiwn awr o hyd ar-lein anffurfiol yma i gyfarfod, cael eich ysbrydoli a rhwydweithio â menywod yn yr run sefylla a chi. Cyfle i ennill cefnogaeth a chysylltu â menywod busnes eraill yn eich ardal. Bydd hefyd sgwrs gan RCS o amgylch edrych ar ol eich iechyd a lles.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal yn Saesneg. I ymuno â'r sesiwn iaith Gymraeg ar y 26ain o Fai dilynwch y ddolen hon: merchedmentrusconwydenbigshirecymraeg.eventbrite.co.uk

Mae'r sesiwn yma yn cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng yr Hwb Menter a Cymraeg Byd Busnes. Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE CATCH-UP**

Do you currently run a business or thinking of starting one in Conwy or Denbighshire? Join us during this one hour informal virtual session to meet, be inspired & network with like-minded women. An opportunity to gain support & connect with other business women in your area. RCS will also be discussing tips on how to look after your own health and wellbeing.

This session will be held in English. To join the Welsh language session on the 26th of May follow this link: merchedmentrusconwydenbigshirecymraeg.eventbrite.co.uk

This session is held in partnership between the Enterprise Hub and Welsh For Business. The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved