Free

Covid-19: Cyflwyno'ch Busnes / Pitching Your Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Cyflwyno'ch Busnes / Covid19 and your business: Pitching Your Business

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Mae'r gweminar yma yn mynd â chi o ddeall eich cynulleidfa a'r hyn rydych chi am ei gyflawni i sut i ysbrydoli hyder a chyflawni perfformiad buddugol.

Mae yn addas ar gyfer pobl sy'n cyflwyno eu syniadau a'u cynlluniau busnes i ddylanwadwyr allanol e.e. buddsoddwyr, banciau, a thimau cymorth busnes. Cyflwynir gan Carys o The Business Pod.

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Saesneg, os oes gennych ddiddordeb i ni ei gynnal yn y Gymraeg gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

----------------------------------

**ONLINE WEBINAR**

This webinar takes you from understanding your audience and what you want to achieve to how to inspire confidence and deliver a winning performance.

Suitable for people presenting their business ideas and plans to external influencers e.g. investors, banks, and business support teams. Delivered by Carys from The Business Pod.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved