Free

Covid-19: Gwella Eich SEO / Improve Your SEO

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Gwella Eich SEO / Covid19 and your business: Improve Your SEO

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Er gwaethaf y duedd bresennol o ganolbwyntio ar Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol, dro ar ôl tro rydym yn canfod y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i'r traffig y mae gwefan yn ei gael trwy gyflawni rhywfaint o optimeiddio peiriannau chwilio syml (SEO).

Gan ddefnyddio enghreifftiau byw ac archwilio gwefannau cynrychiolwyr ar y diwrnod, byddwn yn esbonio sut i ddarganfod yr hyn y mae eich cwsmeriaid yn chwilio amdano ar-lein, darganfod pa ymadroddion rydych chi'n fwyaf tebygol o gael eich rhestru yn uchel ar y peiriannau chwilio amdanynt ac yn bwysicaf oll sut i newid eich gwefan i'w wneud i ymddangos yn uwch yn y canlyniadau.

Mae Eddy Webb yn Brif Swyddog Gweithredol InSynch, gyda swyddfeydd yn Aberystwyth, Abertawe a'r Amwythig. Mae InSynch yn darparu gwasanaethau marchnata digidol sy'n cael eu gyrru gan ganlyniadau i fusnesau ac yn darparu hyfforddiant ac ymgynghori busnes i awdurdodau llywodraeth a phrosiectau Ewropeaidd. Mae Eddy wedi bod yn ymwneud ag optimeiddio peiriannau chwilio ers dros 20 mlynedd ac mae'n defnyddio methodoleg syml ond effeithiol i wella safle gwefannau yn y peiriannau chwilio.

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Saesneg, os oes gennych ddiddordeb i ni ei gynnal yn y Gymraeg gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

----------------------------------

**ONLINE WEBINAR**

Despite the current trend in focusing on Social Media Marketing, time and time again we find that we can make a huge difference to the traffic that a Website receives by carrying out some simple search engine optimisation (SEO).

Using live examples and exploring the Websites of delegates on the day, we will explain how to find out what your customers are searching for, find out which phrases you are most likely to get high on the search engines for and the most importantly how to change your Website to make it rank higher in the results.

Eddy Webb is CEO of InSynch, whose offices are in Aberystwyth, Swansea and Shrewsbury. InSynch provides results driven digital marketing services to businesses and delivers training and business consultancy government authorities and European projects. Eddy has been involved in search engine optimisation for over 20 years and uses a simple, yet effective methodology to improve the position of Websites in the search engines.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved