Free

Covid-19: Sgwrs Cymuned Hwb / Hub Community Catch-Up

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Sgwrs Cymuned Hwb / Covid19 and your business: Hub Community Catch-Up

About this Event

(Scroll down for English)

**SGWRSIO AR-LEIN**

Ydych chi'n unig yn rhedeg eich busnes o'ch cartref? Efallai bod eich busnes ar saib o achos y sefyllfa bresennol a'ch bod eisiau siarad ag eraill yn yr un sefyllfa? Oes gennych chi ddiddordeb mewn clywed sut mae eraill yn addasu ac yn cynllunio ar gyfer y dyfodol?

Cyfle anffurfiol i aelodau'r Hwb ddod at ei gilydd i ddal i fyny, sgwrsio, rhyngweithio a chefnogi ei gilydd.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal yn ddwyieithog - ni fydd cyfieithydd ar gael gan ei fod ar-lein.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE CATCH-UP**

Are you a bit lonely running your business from home? Perhaps your business is on pause due to the current situation and you want to talk to others in the same situation? Interested in hearing how others are adapting and planning for the future?

An informal opportunity for Hub members to get together virtually to catch-up, chat , network and support each other.

This session will be held bilingually - there will be no translator available as it is online.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved