Free

Covid-19: Sut wnes i...addasu busnes / How I did it...adapted a business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Sut wnes i...addasu busnes mewn pandemig? / Covid19 and your business: How I did it...adapted a business

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Mae Alex a Rachael, ddaru sylfaenu Martha Loves, yn trafod sut y bu’n rhaid i’w busnes newydd addasu ac esblygu’n gyflym, er mwyn ymdopi â’r pandemig coronafirws. Byddynt yn rhoi trosolwg o'r cwmni a'r newidiadau a wnaed, ac yna bydd cyfle i'ch cwestiynau! Mae Martha Loves yn aelod o'r Hwb sydd wedi eu lleoli yn ein lleoliad lloeren yn Congl Meinciau, Botwnnog.

Mae Martha Loves ltd yn frand newydd sy'n dylunio ac yn gwneud dillad isaf plant mewn patrymau beiddgar, ffynci, llachar. Gwneir pob eitem gyda ffabrigau crys Oeko Tex gwydn, o ffynonellau gofalus neu GOTS ardystiedig.

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Saesneg, os oes gennych ddiddordeb i ni ei gynnal yn y Gymraeg gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

----------------------------------

**ONLINE WEBINAR**

Alex and Rachael, founders of Martha Loves, discusses how their new business had to adapt and evolve quickly, to cope with the coronavirus pandemic. They'll give an overview of the company and the changes that were made, and then there'll be an opportunity for your questions! Martha Loves is a member of the Enterprise Hub, based at our satellite location in Congl Meinciau Botwnnog.

​Martha Loves ltd is a new brand lovingly designing and handmaking childrens underwear in bold, funky, bright patterns. Each item is made with durable, carefully sourced Oeko Tex or GOTS certified jersey fabrics.​

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved