Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Create with Cadw: Caerphilly Castle - Creu gyda Cadw: Castell Caerffili

Cadw

Create with Cadw: Caerphilly Castle - Creu gyda Cadw:...
Available Dates
No tickets available for upcoming dates

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Create with Cadw - Creu Gyda Cadw 1 hour before event starts £4.00 £0.00

Share Create with Cadw: Caerphilly Castle - Creu gyda Cadw: Castell Caerffili

Event Details

Come and create with Cadw at one of our Lego Innovation Centre Roadshows taking place at at Caerphilly Castle this summer holidays.

Learn how to use animation to tell your own stories of Welsh history, improve your Minecraft skills and help create a huge Lego replica of Caerphilly Castle!

Our two hour sessions are suitable to those aged seven and above and are limited to 20 children so booking is essential.

Please note that participating children must be supervised by an accompanying adult for the duration of the session — there is no additional charge for the adult to enter the education tower to supervise the session.

The Lego workshop ticket price includes entry to the whole castle before and after the session for the person taking part. Please note, however, that the supervising adult and any accompanying guests must pay the normal admission charge to explore the castle beyond the education tower.

Visit cadw.wales.gov.uk/fun for more information.


Dewch i greu gyda Cadw yn un o'n Sioeau Teithiol gyda'r Ganolfan Arloesi Lego a gynhelir yng Nghastell Caerffili yn ystod gwyliau’r haf eleni.

Dysgwch sut i ddefnyddio animeiddiad i adrodd eich straeon eich hun o hanes Cymru, gwella eich sgiliau Minecraft a helpu i greu replica enfawr o Gastell Caerffili gan ddefnyddio Lego!

Mae ein sesiynau dwy awr yn addas i blant saith oed a hŷn a dim ond lle i 20 o blant sydd felly mae’n hanfodol eich bod yn archebu lle.

Cofiwch ei bod yn rhaid i oedolyn ddod gyda'r plant sy'n cymryd rhan ar gyfer y sesiwn i gyd - nid oes ffi ychwanegol i'r oedolyn ddod i mewn i'r tŵr addysg i oruchwylio'r sesiwn.

Mae pris y tocyn gweithdy Lego yn cynnwys mynediad i'r castell cyfan cyn ac ar ôl y sesiwn i'r sawl sy'n cymryd rhan. Serch hynny, cofiwch y bydd yn rhaid i'r oedolyn sy'n goruchwylio ac unrhyw westeion eraill dalu'r ffi mynediad arferol er mwyn cael crwydro'r castell y tu hwnt i'r tŵr addysg.

Ewch i cadw.wales.gov.uk/fun am ragor o wybodaeth. 

Do you have questions about Create with Cadw: Caerphilly Castle - Creu gyda Cadw: Castell Caerffili? Contact Cadw

When & Where


Caerphilly Castle
Castle Street
CF83 1JD Caerphilly
United Kingdom

Organiser

Cadw

Cadw is the Welsh Government’s historic environment service working for an accessible and well-protected historic environment for Wales.

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn.

  Contact the Organiser
Create with Cadw: Caerphilly Castle - Creu gyda Cadw: Castell Caerffili
Things to do in Caerphilly Attraction Hobbies

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.