Free

Creative Agent and Practitioner Network Event | Digwyddiad Rhwydweithiol i...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llanudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digwyddiad Rhwydweithiol i Asiantwyr ac Ymarferwyr Creadigol

Ymunwch â ni am ddigwyddiad rhwydweithiol arbennig i gyd-fynd â Dewch i Ddathlu: Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau. Bydd y sesiwn yn cynnwys dathliad o lwyddiant prosiectau ynghyd â sesiwn rhannu syniadau.

Bydd cyfle i archwilio sut mae ysgolion yn defnyddio dysgu creadigol i helpu i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Trwy gyfres o drafodaethau, bydd cyfle i rannu profiad personol eich siwrne ag eraill, gan arwain at drafodaeth ehangach ynghylch dulliau dysgu creadigol. Yn ogystal, byddwn yn trafod ein gwaith gyda Sefydliad Rhyngwladol Agastya ac yn rhannu manylion rhaglenni a mentrau dysgu creadigol arloesol ledled Ewrop.

Bydd y digwyddiad yn cael ei hwyluso gan swyddogion ar draws cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ac mae'n addas ar gyfer Asiantwyr Creadigol ac Ymarferwyr sydd wedi bod yn rhan o'r rhaglen.

.......................................................................................................................................................................................

Creative Agent and Practitioner Network Event

Please join us for a special networking event to coincide with Let’s Celebrate: Creative Learning through the Arts. The session will consist of a celebratory sharing of projects, thoughts and ideas.

There will be a chance to explore how schools are using creative learning to help prepare for the new curriculum. Through a series of discussions, there will be the opportunity to share your personal journeys and insights with others, culminating in a wider dialogue around creative learning approaches. Additionally, we will be discussing our work with Agastya International Foundation and sharing details of innovative creative learning programmes and initiatives from across Europe.

The event will be facilitated by officers from across the Lead Creative Schools scheme and is suitable for Creative Agents and Practitioners who have been involved in the programme.


Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llanudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved