Creative Caffi

Creative Caffi

Actions and Detail Panel

Free

Location

Upstairs, room above Lido Cafe, Ynys Angharad Park, Pontypridd

Upstairs room, above Lido cafe

Pontypridd

CF37 4PE

United Kingdom

View map

Join us at our Creative Caffi session to discuss new opportunities and ideas!

About this event

As part of our Creative Pathways Programme, Creative Caffi YMa will be a chance to come together weekly to connect, explore, network, share skills and create together.

Join us in the Lido cafe every Thursday, from 1pm -3pm, to learn new skills and make friends. We cover a range of activities from sewing to printmaking, and new ways of upcycling to help our environment! Additionally we are also happy to receive suggestions and facilitate other creative skills.

Venue: Ynysangharad War Memorial Park, Pontypridd CF37 4PE

To find out more please visit:

https://artiscommunity.org.uk/project/creative-pathways/

-----

Fel rhan o'n Rhaglen Llwybrau Creadigol, bydd Creative Caffi YMa yn gyfle i ddod at ei gilydd yn wythnosol, i gysylltu, archwilio, rhwydweithio, rhannu sgiliau a dysgu, a chreu gyda'n gilydd.

Ymunwch â ni yng nghaffi Lido bob dydd Iau, o 1 y.p -3 y.p, i ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau. Rydym yn ymdrin ag amrywiaeth o weithgareddau o wnio i wneud printiau, a ffyrdd newydd o uwchgylchu i helpu ein hamgylchedd! Yn ogystal, rydym hefyd yn hapus i dderbyn awgrymiadau a hwyluso sgiliau creadigol eraill.

Lleoliad: Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, CF37 4PE

Am fwy o wybodaeth ymweld:

https://artiscommunity.org.uk/project/creative-pathways/

Share with friends

Save This Event

Event Saved