Free

Creative End of Year Show

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Creative End of Year Summer Show is an inter-disciplinary exhibition, showcasing the final work of students who are reaching the end of their creative journey at Cardiff and Vale College. Visitors can expect to see a variety of exhibitions in painting, sculpture, ceramics and product design alongside inspiring performances by theatre and dance students at the College.

The event will open on the evening of Friday 7th June, and will feature a full programme of events led by CAVC students. All guests will receive a complimentary drink upon arrival, and will have the opportunity to meet and speak to artists about the work they have created.

Many of our graduates will go onto complete university courses in Fine Art, Fashion, Theatre and Performance, so this is a great opportunity to catch the leading artists of tomorrow!

Mae'r Sioe Haf Greadigol yn arddangosfa ryngddisgyblaethol, yn arddangos gwaith terfynol myfyrwyr sy'n tynnu at derfyn eu taith greadigol yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Gall ymwelwyr ddisgwyl gweld amrywiaeth o arddangosfeydd o waith peintio, cerflunio, serameg a dylunio cynnyrch ochr yn ochr â pherfformiadau ysbrydoledig gan fyfyrwyr theatr a dawns y Coleg.

Bydd y digwyddiad yn agor nos Wener 7fed Mehefin, a bydd yn cynnwys rhaglen lawn o ddigwyddiadau dan arweiniad myfyrwyr CAVC. Bydd bob gwestai yn cael diod am ddim wrth gyrraedd, ac yn cael cyfle i gyfarfod â'r artistiaid a sgwrsio gyda nhw ynglŷn â'r gwaith maent wedi'i greu.

Bydd nifer o'n gwesteion yn mynd ymlaen i gwblhau cyrsiau prifysgol mewn Celfyddyd Gain, Ffasiwn, Theatr a Pherfformio, felly mae hwn yn gyfle gwych i weld artistiaid y dyfodol!

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved