Free

Creative Europe Desk UK Culture Information Seminar - Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Little Man Coffee

Ivor House, Bridge St

Cardiff

CF10 2EE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Creative Europe Desk UK invites you to find out more about the collaboration and funding opportunities for the cultural, creative and heritage sectors available through Creative Europe's Culture sub-programme with a specific focus on Cooperation Projects.

PLEASE READ BEFORE BOOKING
This event is suitable for cultural professionals, across any art form, representing organisations that are working with, or interested in working with European partners. The seminar is open to all but please note that there are no Creative Europe Culture funding opportunities for individuals or those working outside the cultural and creative sectors and we may need to prioritise registrations according to relevance.

Our events are all free and often very popular but spaces are limited. If you are unable to attend, please let us know in advance so that we can reallocate your ticket.

If you would like to know whether the event is suitable for you and your organisation, do get in touch with Ani Saunders, Culture Manager - Creative Europe Desk UK Wales ani.saunders@wales.gsi.gov.uk

As parts of the session may be conducted in Welsh, will you require translation equipment?

__________________________________

Mae Swyddfa Ewrop Greadigol y DU Cymru yn eich gwahodd i ddarganfod mwy am y cyfleoedd cydweithredu a chyllid sydd ar gael ar gyfer y sectorau diwylliannol, creadigol a threftadaeth drwy is-raglen Diwylliant Ewrop Greadigol.

DARLLENWCH CYN ARCHEBU LLE
Mae'r digwyddiad yn addas i weithwyr proffesiynol diwylliannol, ar draws unrhyw fath o gelfyddyd, yn cynrychioli mudiadau sy'n gweithio gyda, neu sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd. Mae'r seminar yn agored i bawb ond cofiwch nad oes cyfleoedd cyllido ar gael ar gyfer unigolion neu rhai sy'n gweithio y tu allan i'r sectorau diwylliannol a chreadigol trwy Ewrop Greadigol ac efallai y bydd angen i ni flaenoriaethu cofrestriadau yn ôl perthnasedd.

Mae ein digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim ac yn aml yn boblogaidd iawn ond mae'r llefydd yn gyfyngedig. Cofiwch roi gwybod o flaen llaw os na fydd modd i chi fynychu fel y gallwn gynnig eich tocyn i rywun arall.

Os hoffech sicrhau fod y digwyddiad yn addas i chi a'ch swfydliad, mae croeso i chi gysylltu ag Ani Saunders, Rheolwr Diwylliant - Ewrop Greadigol y DU Cymru ani.saunders@wales.gsi.gov.uk


Share with friends

Date and Time

Location

Little Man Coffee

Ivor House, Bridge St

Cardiff

CF10 2EE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved