Free

Multiple Dates

Creatives of Wrexham(CoW)

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Location

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Event description
Creatives of Wrexham (CoW) is a friendly, welcoming group for creative people from all backgrounds.

About this event

Mae 'Creatives of Wrexham' (CoW) yn grŵp cyfeillgar, croesawgar ar gyfer pobl greadigol o bob cefndir. Ymunwch â ni am baned a sgwrs anffurfiol am bopeth o gynhyrchu syniadau, i ddylunio a gwneud. P’un a ydych yn crefftio fel hobi, neu’n gwneud celf ar gyfer bywoliaeth, mae CoW yn lle clyd i wneud ffrindiau, rhannu eich sgiliau a darganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd yng nghymuned greadigol Wrecsam.

Dewch o hyd i ni yn y Lle Celf Ddefnyddiol (tu ôl i'r derbyniad) bob dydd Llun 4pm-6pm. Rydym yn hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae gennym gyfleuster newid. Byddem wrth ein bodd yn cyfarfod â chi a gweld beth rydych chi wedi bod yn ei greu!

//

Creatives of Wrexham (CoW) is a friendly, welcoming group for creative people from all backgrounds. Join us for a cuppa and informal chat about everything from generating ideas, to designing and making. Whether you craft as a hobby, or make art for a living, CoW is a cosy place to make friends, share your skills and find out more about what's happening in Wrexham's creative community.

Find us in the Useful Art Space (behind the reception) every Monday 4pm-6pm. We're wheelchair accessible and have a Changing Places facility. We'd love to meet you and see what you've been creating!

Share with friends
{ _('Organizer Image')}

Organiser Tŷ Pawb

Organiser of Creatives of Wrexham(CoW)

Save This Event

Event Saved