£50 – £60

Creu Basged gyda Phlastig o’r Môr | Make a Basket with Sea Plastic

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

English text below Welsh

Mae ein moroedd a’n traethau ni’n boddi mewn plastig. Dewch i ddysgu sut i ailddefnyddio peth o’r plastig hwn mewn gweithdy basgedwaith cyffrous.

Dan arweiniad yr artist, Nina Brabbins, byddwch yn dysgu’r broses sylfaenol o greu basged dorch yn defnyddio rhaffau plastig wedi’u casglu o draethau’r DU. Gan ddefnyddio edafedd naturiol, byddwch yn dysgu o leiaf un pwyth syml i greu powlen fechan, neu fat bwrdd o’ch dyluniad eich hun.

Caiff yr holl ddeunyddiau a chyfarpar eu darparu, ond mae croeso i chi ddod â siswrn a gwniadur eich hun (does dim rhaid i chi). Os oes gennych unrhyw wastraff plastig yr hoffech ei gynnwys, dewch ag ef draw i weld os yw’n addas.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae lleoliadau rhai o'n gofodau dysgu yn 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18 (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

-----------------------------------------------------------------------------

Our oceans and beaches are being drowned in plastic waste, come and learn how to reuse some of this material in this exciting coil basket workshop.

Working under the guidance of artist Nina Brabbins, you will learn the basic process of coil basketry using plastic ropes collected from UK beaches. Using natural yarns, you will learn at least one basic stitch to create a small bowl, or place mat of your own design.

All materials and equipment will be provided, however you might want to bring your own scissors and thimble (but don’t worry you haven’t). If you have any plastic waste you would like to include, bring it along to see how it could be incorporated.

Language: These courses will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to a 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating adult)

Parking/Refreshments: The price of your course includes parking and light refreshments. Please collect your parking pass from the reception desk on arrival.

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved