Sales Ended

Creu Celf gyda Chlai / Come and Play with Clay

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Mae’r arddangosfa Penderfyniad Pwy? yn cynnwys llawer o botiau anhygoel o gasgliad preifat.

Dyma gyfle i chi greu eich campweithiau eich hun gyda chlai.

Bydd y gweithdai dan ofal yr artist cerameg Jane Rees-Parfitt, ac yn costio £5 y pen. Maent yn addas i unrhyw un dros 8 oed, er y gall plant 5–8 oed gymryd rhan gyda help oedolyn. Caiff yr holl ddeunyddiau eu darparu. Os yw’r gweithiau’n cael eu crasu, bydd angen eu casglu tua 1 mis ar ôl y gweithdy i roi amser iddynt sychu. Dylech ddod â’r tocynnau gyda chi i’ch sesiwn.

Gallwch brynu tocynnau ar y diwrnod o siop yr Amgueddfa yn unig.

Gweithdai am 10.30am, 12pm, 1.30pm a 3pm.

Mawrth 20 – Gwener 23 Chwefror, bydd gweithdai 1.30pm yn ddwyieithog (dan arweiniad yr artist, gyda hwylusydd Cymraeg).

Bydd holl sesiynau dydd Sadwrn 24 Chwefror yn ddwyieithog (dan arweiniad yr artist, gyda hwylusydd Cymraeg).

Gwisgwch hen ddillad ac esgidiau.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau eraill cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk.

**********************************************************************************************************************************

The exhibition ‘Who Decides?’ has lots of amazing pots in it from a private collection.

These workshops will give you the chance to make your own masterpiece in clay, inspired by the exhibition.

The workshops will be run by established ceramic artist Jane Rees-Parfitt.

Workshops cost £5 per person and are suitable from age 8-80+ though children 5-8 can take part with adult help.

All materials and firing are included. If artworks are fired they will need to be collected approximately 1 month after the workshops to allow time for drying and firing.

Tickets should be brought with you to your session.

Tickets on the day can be bought from the shop in the Museum only.

Workshops are at 10.30am, 12pm, 1.30pm and 3pm.

Tuesday 20 – Friday 23 February: the 1.30pm workshop will be bilingual (led by the artist with a Welsh-language facilitator).

All workshops on Saturday 24 February will be bilingual (led by the artist with a Welsh-language facilitator).

You should wear old clothes and shoes.

For any other queries please contact events@museumwales.ac.uk.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved