Free

Creu cymunedau sy’n gyfeillgar i oed - Y Barri

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan y Celfyddydau Memo

Heol Gladstone

Y Barri, Bro Morgannwg CF62 8NA

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ymunwch gydym yn y ddigwyddiad rhydd hyn i ddarganfod sut gallwch chi helpu i sicrhau bod lle rydych chi'n byw ac yn gweithio yn fwy cyfeillgar i oed drwy:

Deall beth mae bod yn gyfeillgar i oed yn ei olygu i ni.

Cael cyngor a chanllawiau ar sut i ddod â phobl ynghyd i greu newid cadarnhaol.

Dysgu am rai o'r mentrau gwych sydd eisoes ar gael yn Y Fro Morgannwg a'r cyffiniau.

Dod o hyd i bartneriaid newydd i weithio gyda, ac adnoddau i'ch helpu yn eich gwaith.

Darganfod sut gallwch chi gymryd rhan, a pha gefnogaeth sydd ar gael.

Mae’r digwyddiad yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu i sicrhau bod lle maen nhw'n byw neu'n gweithio yn amgylchedd mwy cefnogol i bobl o bob oed.

Nodwch - mae’r sesiwn rhwng 11:30-12:30 yn gweithdy dewisol am pobl sydd â diddordeb yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ynglŷn â wneud y Fro yn fwy gyfeillgar i Ddementia.

Mae cofrestru ac rhwydweithio yn cymryd lle o 12:30pm - 1:15pm. Bydd te a choffi ar gael, ond ni fydd cinio - rydym yn eich gwahodd i ddod a cinio eich hun.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan y Celfyddydau Memo

Heol Gladstone

Y Barri, Bro Morgannwg CF62 8NA

Save This Event

Event Saved