£25 – £40

Creu Gwefan WordPress (Cymraeg) : Create a Wordpress Website (Welsh)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yr Egin

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


Creu Gwefan WordPress
Create a WordPress Website

Dydd Mercher 20fed Tachwedd

(Iaith y cwrs = Cymraeg)Mae gwefan yn hanfodol i lawryddion neu fusnesau bach mewn marchnad waith cystadleuol. Mae'n ffenestr siop i hyrwyddo eich profiad, sgiliau a gallu.

Nod y gweithdy ymarferol hwn yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i greu, awduro a rheoli eich gwefan eich hun heb ddefnyddio côd. Targedir at ddechreuwyr llwyr nid ddylunwyr neu ddatblygwyr meddalwedd.

Dylai cyfranogwyr deimlo'n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur a'r rhyngrwyd.
Erbyn diwedd y gweithdy dylwch gallu:

 • Sefydlu gwefan wordpress.com
 • Ychwanegu enw parth
 • Dewis ac addasu themâu
 • Creu a rheoli dewislen llywio
 • Creu, golygu a rheoli cynnwys
 • Optimeiddio delweddau ar gyfer y we
 • Llwytho ffeiliau i'r Llyfrgell Cyfryngau
 • Creu oriel ddelwedd
 • Gosod cyfryngau
 • Integreiddio cyfryngau cymdeithasol
 • Ychwanegu dolenni"Dwi'n gyfarwydd iawn â gweithio ar fy mhen fy hun, a ffeindio fy ffordd drwy feddalwedd newydd heb arweiniaid. Dwi'n teimlo fod heddiw wedi fy rhoi ar ben heol llawer cyflymach ar gyfer y dasg benodol sydd gen i mewn meddwl." Iolo - Cerddor

"A fantastic introduction to WordPress.com. I now have the confidence to use a theme and set up a website in no time at all!" Anon

"All CULT Cymru workshops are run extremely well. They're friendly, relaxed and informative. I'd recommend the courses to anyone." Rob - Editor


Paratoi ar gyfer y Gweithdy:

Bydda'n ddefnyddiol gwneud ychydig o ymchwil o flaen llaw - beth ydych chi eisiau dweud wrth eich ymwelwyr? Ysgrifennwch eich cynnwys a chasglwch luniau hoffech chi eu defnyddio ar eich gwefan a dewch â nhw ar gof bach USB bydd yn gweithio ar eich cluniadur Ni fydd angen i chi brynnu parth o flaen llaw.

Mae'n angenrheidiol eich bod yn dod 'ach cliniadur eich hunain a'i wefrwr/cebl i'r sesiwn. Ni allwn ddarparu cliniadur ar eich cyfer. Nid yw'n dderbyniol i ddefnyddio ffonau symudol neu tabledi.

Am wybodaeth pellach cysylltwch â : siwan@bectu.org.ukHyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn gweithio fel hyfforddwr , cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy-ieithog (Cymraeg/Saesneg). Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Carl yn DJ brwdfrydig a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei gwefan yw morris.cymruBeth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.

Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny. Ni medrwn ad-dalu unrhyw costau ychwanegol e.e. gwesty.Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.ukSian Gale - Rheolwr/Manager Cult Cymru

Siwan Jones - Cydlynudd/ Co-ordinator Cult Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Yr Egin

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved