Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

CRISP - Pasbort Diogelwch / Safety Passport: Caerdydd / Cardiff (07/12/17)

CULT Cymru

Thursday, 7 December 2017 from 10:00 to 17:30 (GMT)

CRISP - Pasbort Diogelwch Safety Passport: Caerdydd /...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member
Tocynnau ar gyfer unigolion // Tickets for individual union members
6 Dec 2017 £90.00 £0.00
Eraill / Others 6 Dec 2017 £120.00 £0.00

Share CRISP - Pasbort Diogelwch / Safety Passport: Caerdydd / Cardiff (07/12/17)

Event Details

                                                          

CRISP - Pasbort Diogelwch / Safety Passport

 

Iaith y cwrs = Saesneg                                              Course language = English


Mae'r Pasbort Diogelwch Diwydiannau Creadigol yn gwrs diwrnod, iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.

Mae'n hybu diwylliant o ddiogelwch yn seiliedig ar gyfrifoldeb personol am ddiogelwch.

The Creative Industries Safety Passport is a one day health & safety course designed specifically for workers, employed or freelance, working in film, TV, theatre and live events.

It promotes a safety culture based on personal responsibility for safety.

 


Bydd y cwrs yn cynnwys:
 •  Cyflwyno diogelwch y diwydiant creadigol (deddfwriaeth, dyletswyddau, yswiriant...)
 • Diffinio peryglon a risg (asesiadau risg...)
 • Peryglon a mesurau rheoli ymarferol (trydan, gweithio ar uchder, codi a chario, llithro a baglu...)
 • Mesurau cyffredin yn y gweithle (cyfarpar, arwyddion a signalau, damweiniau, adroddiadau...)
 • Cyfrifoldeb personol am ddiogelwch
 The following topics are covered in this course:
 • Creative Industries safety (legislation, duties, insurance...)
 • Defining hazard and risk (risk assessments...)
 • Hazards and practical control measures (electricity, working at height, manual handling, slips and trips...)
 • Common workplace measures (equipment, signs and signals, accidents, reporting...)
 • Personal responsibility for safety
 

Mae'r cwrs hwn wedi ei achredu gan y Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (IOSH) ac yn dilyn canllawiau HSE (Gweithred Iechyd a Diogelwch), Safonau Galwedigaethol Creative Skillset (X2, X3 ac X3.5) a'r Côd Ymddygiad BECTU/TMA ar gyfer "Get-Ins" a "Get-Outs".

Bydd rhaid i chi wneud yr asesiad ar ddiwedd y cwrs i allu cynnig am y pasbort.

Mae'n gymhwyster lefel 2 sy'n ddilys am dair blynedd ac yn dod gyda llyfr gwaith a cherdyn adnabod maint cerdyn credyd.

 Danger Sign

The course is accredited by the Institution of Occupational Safety & Health (IOSH) and adheres to the HSE (Health & Safety Executive) syllabus guidelines, Creative Skillset's National Occupational Standards (X2, X3 and X3.5) and the BECTU/TMA (Theatrical Management Association) Code of Conduct for Get-In / Get-Outs.

To be eligible for the passport all participants will be required to take the assessment at the end of the course.

It is a level 2 qualification that is valid for 3 years and comes with a workbook and a robust credit card size ID card.

Do you have questions about CRISP - Pasbort Diogelwch / Safety Passport: Caerdydd / Cardiff (07/12/17)? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC Clwb/Club
Llantrisant Road
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Thursday, 7 December 2017 from 10:00 to 17:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
CRISP - Pasbort Diogelwch / Safety Passport: Caerdydd / Cardiff (07/12/17)
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.