Free

Criw Celf Cardiff - Exploratory Printmaking with Alyn Smith Ages 11-18

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Cardiff/ Criw Celf Caerdydd

Exploratory Printmaking with Alyn Smith

Sat 27 April & Sun 28 April 2019

Dydd Sadwrn 27 Ebrill & Dydd Sul 28 Ebrill 2019

11am - 3pm

Llanover Hall Arts Centre, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Participants must attend both days

Ages 11-18

Over the two sessions students will be able to have a go at making prints using unconventional printmaking techniques. Techniques available include making etchings using a pasta machine and relief prints using Lego.

Gwneud Printiau Archwiliol gydag Alyn Smith

Dydd Sadwrn 27 Ebrill & Dydd Sul 28 Ebrill 2019

11am - 3pm

Llanover Hall Arts Centre, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Participants must attend both days

Oed 11-18

Dros y ddwy sesiwn bydd y myfyrwyr yn gallu rhoi cynnig ar wneud printiau gan ddefnyddio technegau anghonfensiynol gwneud printiau. Mae’r technegau sydd ar gael yn cynnwys gwneud ysgythriadau gan ddefnyddio peiriant pasta a phrintiau cerfwedd gan ddefnyddio Lego.


Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved