Free

Criw Celf Cardiff/Caerdydd | Ceramics with Anne Gibbs/Cerameg gydag Anne Gi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Cardiff

Ceramics with Anne Gibbs

Sat 23 Feb 2019

12pm - 5pm

Sun, 24 Feb 2019

10.30am - 4.30pm

Llanover Hall Arts Centre, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Participants must attend both days

Ages 11 - 16

During the course you will learn hand building, printing and decorating techniques to create a unique vessel in earthenware clay. You will explore your ideas, collate images to design and construct a three-dimensional object. There will be short practical demonstrations for each technique used and you will be shown how to use different tools and materials, paint with ceramic slips, and transfer hand-cut stencils and rubber stamps onto clay. At the end of the course you will have gained an understanding of how to design and build simple forms in clay combined with printing and ceramic techniques.

__________________________________________________________________________________________________

Criw Celf Caerdydd

Cerameg gydag Anne Gibbs

dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019

12pm - 5pm

dydd Sul 24 Chwefror 2019

10.30am - 4.30pm

Llanover Hall Arts Centre, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Participants must attend both days

Ages 11 - 16

Yn ystod y cwrs fe ddysgwch dechnegau llunio â llaw, printio ac addurno i greu llestr dihafal mewn clai priddwaith. Byddwch yn chwilio eich syniadau, yn casglu delweddau i ddylunio a saernïo peth tri dimensiwn. Bydd yna arddangosiadau byrion ar gyfer pob techneg a ddefnyddir a dangosir i chi sut i ddefnyddio gwahanol gelfi a deunyddiau, peintio â slipiau ceramig, a throsglwyddo stensilau a dorrwyd â llaw a stampiau rwber i glai. Ar ddiwedd y cwrs bydd gennych grebwyll o sut i ddylunio a saernïo ffurfiau syml mewn clai ar y cyd â thechnegau printio a cherameg.


Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved