Free

Criw Celf Cardiff|Drawing|Geraint Evans|Criw Celf Caerdydd|Lluniadu|Geraint...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Caerdydd - Lluniadu

Gweld a’r Dychymyg gyda Geraint Evans

Oed 11-19

dydd Sadwrn 15 Chwefror 11am - 4pm

dydd Sul 16 Chwefror 11am - 4pm

Neuadd Llanofer, Caerdydd

Yn ystod dwy sesiwn bydd y cyfranogwyr yn defnyddio lluniadu i ddatblygu eu profiadau o’r llygad yn gelfweithiau o’r dychymyg. Bydd y diwrnod cyntaf wedi’i neilltuo i wneud yn fawr o’r byd gweladwy sydd o’n cwmpas, gan ddefnyddio lluniadu’n declyn edrych. Bydd y cyfranogwyr yn datblygu sgiliau a strategaethau lluniadu ymarferol, yn dysgu gweld rhagor a gweld yn well mewn amgylchedd lle mae unigoliaeth a hunanfynegi’n cael eu meithrin a’u cymell. Yn ystod yr ail sesiwn bydd y myfyrwyr yn cyfuno eu lluniadau o’r llygad â sbardunau newydd, i ddatblygu eu syniadau’n ffurfiau newydd uchelgeisiol fel y mae artist yn deffro bydoedd newydd yn y stiwdio.


Criw Celf Cardiff - Drawing

Observation and Imagination with Geraint Evans

Age 11-19

Saturday 15 February 11am - 4pm

Sunday 16 February 11am - 4pm

Llanover Hall, Cardiff

Over the course of two sessions participants will use drawing to develop their observed experiences into imagined artworks. The first day will be dedicated to getting the most out of the visual world that surrounds us, using drawing as a tool for looking. Participants will develop practical drawing skills and strategies, learning to see more and see better in an environment where individuality and self expression is nurtured and encouraged. During the second session students will combine together their observational drawings with new stimuli, to develop their ideas into ambitious new forms as an artist conjures new worlds in the studio.


Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved