Free

Criw Celf & Nawr Training Event for Secondary Art Teachers

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Davies Gallery

The Park

Newtown

SY16 2NZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The day will include a workshop on the Criw Celf scheme for More Able and Talented students and in the afternoon there will be a workshop from Rose Davies - Art on a Budget.

This training event is supported by ERW, Powys County Council, the Arts Council of Wales and the Welsh Government. Lunch and refreshments provided.

Full-day supply costs will be provided for Powys participants through Powys County Council and £100 towards supply cover will be provided for participants from any other Council in the ERW region


Bydd y Diwrnod yn cynnwys gweithdy Criw Celf – cynllun ar gyfer myfyrwyr Mwy Abl a Thalentog, a gweithdy gan Rose Davies – Celf ar Gyllideb.

Cefnogir gan ERW, Cyngor Sir Powys, Cyngor y Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru. Darperir cinio a lluniaeth. Bydd cyfraniad tuag at costiau diwrnod llawn i gyfranogwyr o Bowys trwy Cyngor Sir Powys a bydd £100 tuag at athro llanw i gyfranogwyr o unrhyw Sir arall yn ardal ERW.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Davies Gallery

The Park

Newtown

SY16 2NZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved