Free

Criw Celf Vale/Bro Morgannwg | Collaborative Painting with Kelly Best/Peint...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cowbridge Old HALL

50A High Street

Cowbridge

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Vale

Collaborative Painting with Kelly Best

Sat 26 & Sun 27 Jan 2019

11am - 3pm

Cowbridge Old Hall, 50A High Street, Cowbridge CF71 7AH

Participants must attend both days

Ages 11 - 16

Kelly Best makes paintings, drawings, sculpture and also works in collaboration. When Kelly collaborates she makes sets of rules for making artwork. Rules can generate very unexpected results as can working with someone else on the same piece of work.

In this session the group will work together using various methods and materials, including paint, highlighter pens and pencil. They will develop their own instructions to compose shared work, exploring the benefits and challenges of working in collaboration. Focus on the rules not the content allows for a feeling of freedom to experiment and fail. The session also opens out discussion on failure. Is it ok to fail? Is it ok to make mistakes? Is there too much pressure to succeed or make a great painting every time? The creative process should be playful, a space to try out the unknown, make mistakes and have fun in the process.

_____________________________________________________________________________________________________

Criw Celf Bro Morgannwg

Peintio Cydweithredol gyda Kelly Best

dydd Sadwrn 26 & dydd Sul Ionawr 2019

11am - 3pm

Cowbridge Old Hall, 50A High Street, Cowbridge CF71 7AH

Participants must attend both days

Oed 11 - 16

Mae Kelly Best yn gwneud peintiadau, lluniadau, cerflunwaith ac mae hefyd yn cydweithio. Pan fydd Kelly’n cydweithio mae’n gwneud setiau o reolau gwneud celfwaith. Mae rheolau’n gallu peri canlyniadau annisgwyl iawn, felly hefyd cydweithio â rhywun arall ar yr un darn o waith. Yn y sesiwn yma bydd y grŵp yn cydweithio gan ddefnyddio dulliau a deunyddiau amrywiol, yn cynnwys paent, pinnau aroleuo a phensil. Byddant yn datblygu eu cyfarwyddiadau eu hunain i gyfansoddi gwaith ar y cyd, gan chwilio manteision a heriau cydweithio. Mae canolbwyntio ar y rheolau yn hytrach na’r cynnwys yn rhoi lle i ymdeimlad o ryddid i arbrofi a methu. Mae’r sesiwn hefyd yn agor trafodaeth ar fethu. Ydi hi’n iawn i rywun fethu? Ydi hi’n iawn i rywun wneud camgymeriadau? Oes yna ormod o bwysau i lwyddo neu i wneud llun ardderchog bob tro? Dylai’r broses greadigol fod yn chwareus, yn lle i roi cynnig ar yr anhysbys, i wneud camgymeriadau a chael hwyl wrth wneud hynny.


Share with friends

Date and Time

Location

Cowbridge Old HALL

50A High Street

Cowbridge

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved