Free

Croeso Cymru, Sesiynau cyngor - 1 i 1 - i fusnesau twristiaeth | Visit Wale...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Tavern on the Bay

St David's Park

Red Wharf Bay

Anglesey

LL75 8RJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sesiynau cyngor 1-i-1 i fusnesau twristiaeth

Mae Croeso Cymru’n cynnal cyfres o sesiynau cynghori 1-i-1 rhanbarthol AM DDIM i fusnesau twristiaeth. Bydd arbenigwyr Croeso Cymru yn ymuno â Chymdeithas Twristiaeth Môn yn y digwyddiad ‘Dewch i Ddarganfod Mwy am Ynys Môn’ ddydd Mercher 29 Mawrth i ateb unrhyw gwestiynau y gallai fod gennych am:

  • arian ar gyfer prosiectau hen a newydd trwy’n Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS)
  • cynlluniau graddio sêr Sicrhau Ansawdd (QA) ar gyfer llety ac atyniadau i ymwelwyr
  • unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill am ddatblygiadau twristiaeth rhanbarthol neu genedlaethol a chymorth i fusnesau.

Tourism business 1-2-1 advice sessions

Visit Wales is holding a series of FREE regional 1-2-1 business support sessions for tourism businesses. Visit Wales experts will be joining the Anglesey Tourism Association at their “Come and Discover Anglesey” event on Wednesday 29th March and will be available to discuss any queries you may have relating to:

  • funding for new or existing projects via our Tourism Investment Support Scheme (TISS)
  • the Quality Assurance (QA) star grading schemes for tourist accommodation and attractions
  • any other general queries related to regional or national tourism developments and business support.
Share with friends

Date and Time

Location

The Tavern on the Bay

St David's Park

Red Wharf Bay

Anglesey

LL75 8RJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved