Free

Crossing the Chasm: Bridging the Gap between your Idea and the Market

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Ltd

Gogerddan Campus

Aberystwyth University

Penrhyn-coch

SY23 3EE

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Crossing the Chasm: Bridging the Gap between your Idea and the Market


Content

This interactive workshop will equip you with the knowledge to progress a technology idea to market successfully. You will hear about avoiding the many pitfalls that exist when developing an agri-tech product or solution for the marketplace and how best to overcome them. Crossing this chasm is challenging because of the well-known gap that exists between the concept and the market.

A light lunch will be provided upon arrival, allowing for ample networking opportunities.

Content will include:

  • Understanding the chasm: why it exists, where you might fall into it and how you can climb back out of it.

  • The real difference between Proof of Concept, Prototyping and Production and how to prepare, manage and deliver on all three.

  • The true cost of developing a technology and how to manage each stage in order to maximise results.

  • Choosing and managing your development team, supplier and technology partners and what questions to ask them.

Who should attend?

This workshop will be perfect for anyone actively working on or about to embark upon a technology-based project. Ideally, you will be aiming to develop a physical, real-world prototype or proof of concept, but do come along if any of the content above looks appealing to you.

Delivery Partner

This workshop will be delivered by Gavin Allen, Managing Director at Glideology, one of AberInnovation’s Virtual Tenants. Gavin is an industry expert in developing fit-for-purpose technology which operates consistently and optimally in demanding environments. He has over twenty years’ hands-on experience in developing complex systems and high-speed machinery for the food production industry.


Pontio'r Bwlch rhwng eich Syniad a'r Farchnad

Cynnwys

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn rhoi'r wybodaeth i chi i ddatblygu syniad technoleg sy'n barod i'r farchnad. Byddwch yn clywed am osgoi'r nifer o ddiffygion sy'n bodoli wrth ddatblygu cynnyrch neu ateb amaeth-dechnoleg ar gyfer y farchnad a sut orau i'w gorchfygu. Mae croesi'r bwlch hwn yn heriol oherwydd y bwlch adnabyddus sy'n bodoli rhwng y cysyniad a'r farchnad.

Bydd cinio ysgafn yn cael ei ddarparu ar ôl cyrraedd, gan ganiatáu digon o gyfleoedd rhwydweithio.

Bydd y gweithdy yn cynnwys:

  • Deall y bwlch: pam mae'n bodoli, lle y gallech ddisgyn i mewn iddo a sut y gallwch ddringo yn ôl ohoni.

  • Y gwir wahaniaeth rhwng Prawf o Gysyniad, Prototeipio a Chynhyrchu a sut i baratoi, rheoli a chyflwyno'r tri.

  • Y gwir gost o ddatblygu technoleg a sut i reoli pob cam er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau.

  • Dewis a rheoli eich tîm datblygu, cyflenwyr a phartneriaid technoleg a pha gwestiynau i'w gofyn.

Pwy ddylai fynychu?

Bydd y gweithdy hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n gweithio'n weithredol neu yn meddwl am ddechrau gweithio ar brosiect technoleg. Yn ddelfrydol, byddwch yn anelu at ddatblygu prototeip neu brawf o gysyniad byd-eang, ond croeso i chi hefyd os yw unrhyw rhai o'r cynnwys uchod yn apelio atoch chi.

Partner Cyflenwi

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gyflwyno gan Gavin Allen, Rheolwr Gyfarwyddwr Glideology, un o Denantiaid Rhithiol AberInnovation. Mae Gavin yn arbenigwr yn y diwydiant mewn datblygu technoleg addas i bwrpas sy'n gweithredu'n gyson ac ar ei orau mewn amgylcheddau anodd. Mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad ymarferol mewn datblygu systemau cymhleth a pheiriannau cyflym ar gyfer y diwydiant cynhyrchu bwyd.

Share with friends

Date and Time

Location

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Ltd

Gogerddan Campus

Aberystwyth University

Penrhyn-coch

SY23 3EE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved