Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Crowdfunding Training Cardiff/ Hyfforddiant Crowdfunding Caerdydd

Hub Cymru Africa

Tuesday, 16 May 2017 from 09:00 to 12:00 (BST)

Training Cardiff/ Hyfforddiant Crowdfunding...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Crowdfunding Training 14 May 2017 £10.00 £1.21

Share Crowdfunding Training Cardiff/ Hyfforddiant Crowdfunding Caerdydd

Event Details

CYMRAEG ISOD

Are you looking to take your digital fundraising to the next level? We have just the workshop for you.

Join GlobalGiving for a half day Crowdfunding and Online Fundraising Workshop that aims to help your charity raise more money, gain more supporters and engage with people in new and different ways.

This workshop will help you:

- Understand how to benefit from crowdfunding and online fundraising

- Learn how to pitch your fundraising project for an online audience

- Identify who is in your crowd and how to utilise your network for crowdfunding

- Build your knowledge of digital communications for fundraising e.g. social media

- Plan how you want to use your knowledge and develop your skills after the workshop

We helped Clara from a small charity, Tree of Life for Animals, gain new skills and money through our training last year. 

"We had never done crowdfunding before and would not have known where to start. We got plenty of great ideas and tips out of the training and it allowed us to focus in the right areas and build confidence to try new things. We raised over £3,000 more than our target."

Refreshments will be provided


Ydych chi'n chwilio i gymryd eich codi arian digidol i'r lefel nesaf? Mae gennym y gweithdy i chi.

Ymunwch a GlobalGiving am hanner diwrnod am Gweithdy Crowdfunding a Chodi Arian Ar-lein sy'n anelu at helpu eich elusen i godi mwy o arian, ennill mwy o gefnogwyr ac ymgysylltu â phobl mewn ffyrdd newydd a gwahanol.

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i:

- Deall sut i fanteisio ar crowdfunding a chodi arian ar-lein

- Dysgu sut i gynnig eich prosiect er mwyn codi arian ar gyfer cynulleidfa ar-lein

- Nodi pwy sydd yn eich dorf a sut i ddefnyddio eich rhwydwaith ar gyfer crowdfunding

- Adeiladu eich gwybodaeth o gyfathrebu digidol ar gyfer codi arian e.e. Cyfryngau cymdeithasol

- Cynlluniwch sut y byddwch am ddefnyddio eich gwybodaeth ac yn datblygu eich sgiliau ar ôl y gweithdy

Rydym wedi eisoes helpu Clara o elusen fach, Tree of Life ar gyfer Anifeiliaid, ennill sgiliau ac arian newydd drwy ein hyfforddiant y llynedd.

"Nid oeddwn erioed wedi gwneud crowdfunding o'r blaen ac ni fyddai wedi gwybod ble i ddechrau. Rydym yn cael digon o syniadau gwych ac awgrymiadau allan o'r hyfforddiant ac mae'n ein galluogi i ganolbwyntio ar y meysydd cywir a meithrin hyder i roi cynnig ar bethau newydd. Codwyd dros £ 3,000 yn fwy na'n targed."

Bydd lluniaeth yn cael eu darparu


Do you have questions about Crowdfunding Training Cardiff/ Hyfforddiant Crowdfunding Caerdydd? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Butetown Community Centre
40 Loudoun Square
CF10 5UZ Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 16 May 2017 from 09:00 to 12:00 (BST)


  Add to my calendar
Crowdfunding Training Cardiff/ Hyfforddiant Crowdfunding Caerdydd
Things to do in Cardiff Seminar Charities & Causes

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.