Free

CSE Guidance Review - Launch Event/ Lansiad - South Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Temple of Peace

King Edward VII Avenue

CF10 3AP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

A team at CASCADE was appointed by the Welsh Government to undertake a review of the Safeguarding Children and Young People from Sexual Exploitation (CSE) Statutory Guidance including the embedded definition of CSE and the Sexual Exploitation Risk Assessment Framework (SERAF). This event will launch the CSE Guidance Review.
Penodwyd tîm yn CASCADE (Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant) yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o’r Canllawiau Statudol ar Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol gan gynnwys y diffiniad penodol o ‘gamfanteisio’n rhywiol ar blant’ a'r Fframwaith Asesu Risg Camfanteisio Rhywiol (SERAF).

Share with friends

Date and Time

Location

Temple of Peace

King Edward VII Avenue

CF10 3AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved