£5.77 – £13.15

Curate #WineGlass

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

A thrilling journey into minimalism and avant-garde with the music of Philip Glass and George Crumb.

The second in a new concert series in partnership with Tramshed Tech, Cardiff’s forward-thinking tech and creative workspace, #WineGlass will combine an exciting and diverse programme of music with film projections, in a beautiful former industrial space. The entire concert will be streamed online, broadcast live on the Sinfonia Cymru Facebook page.

We begin with Philip Glass’ Suite from ‘Bent’, written for the 1997 film directed by Sean Mathias. A change in tone takes us to the arresting and unconventional Black Angels by George Crumb, a work for string quartet with percussion and wine glasses (tuned and played). We then return to the work of Philip Glass with the String Quartet No. 5, a work of fluctuating moods, from sombre to vibrant and ultimately uplifting.

This concert is comprised of three sets of music. Each set will be approximately twenty minutes long, with a ten-minute interval between each set. Doors open at 8pm, music starts at 8.30pm.

Taith wefreiddiol i finimaliaeth a’r avant-garde gyda cherddoriaeth Philip Glass a George Crumb.

#WineGlass fydd yr ail gyngerdd mewn cyfres newydd o gyngherddau mewn partneriaeth â Tramshed Tech, y safle technoleg a chreadigol blaengar yng Nghaerdydd. Bydd yn cyfuno rhaglen amrywiol a chyffrous o gerddoriaeth â thafluniadau ffilmiau, mewn lleoliad hardd a oedd gynt yn adeilad diwydiannol. Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar-lein yn ei gyfanrwydd, ar dudalen Facebook Sinfonia Cymru.

Dechreuwn gyda Chyfres Philip Glass o ‘Bent’, a gyfansoddwyd ar gyfer y ffilm o 1997 a gyfarwyddwyd gan Sean Mathias. Bydd y naws yn newid wrth symud at Black Angels gan George Crumb, sef darn trawiadol ac anghonfensiynol ar gyfer pedwarawd llinynnol gydag offerynnau taro a gwydrau gwin (sy’n cael eu tiwnio a’u chwarae). Yna, byddwn yn dychwelyd at waith Philip Glass gyda’r Pedwarawd Llinynnol Rhif 5, sef gwaith â naws sy’n newid o ddifrifol i fywiog ac, yn y pen draw, yn codi’r ysbryd.

Mae’r cyngerdd hwn yn cynnwys tair set o gerddoriaeth. Bydd pob set tua ugain munud o hyd, gydag egwyl o ddeng munud rhwng pob set. Bydd y drysau’n agor am 8pm, a’r gerddoriaeth yn dechrau am 8.30pm.

Philip Glass Suite from ‘Bent’ for String Quartet

George Crumb Black Angels

Philip Glass String Quartet No. 5

Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved