Curriculum for Success - Embracing Digital for Future Generations / Cwricwl...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Liberty Stadium

Plasmarl

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Technocamps are pleased to be offering this FREE half-day conference, targeting teachers in schools and other relevant stakeholders.

Join our amazing Technocamps Delivery Team who will be conducting hands-on workshops and showcasing our teaching resources available online. They will also be offering ideas and tips that you can use in your own classrooms to help you deliver the new Curriculum for Wales.

Timetable for the afternoon:

12pm: Arrival, light lunch and networking

1pm: Introduction from Professor Faron Moller and other guest speakers

1.30pm: Workshop 1

2.45pm: Coffee break

3pm: Workshop 2

4.15pm: Plenary and panel discussion

5.30pm - A Curriculum for a Successful Future? - Swansea University Bay Campus (optional)

Should you wish to attend our 'sister' event in which Professor Graham Donaldson and Kirsty Williams will be talking about the new curriculum, then please book separately using the following link:

http://bit.ly/CurriculumForWales

Mae Technocamps yn falch o gynnig y gynhadledd hanner diwrnod AM DDIM hon, gan dargedu athrawon mewn ysgolion a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Ymunwch â'n Tîm Cyflawni Technocamps anhygoel a fydd yn cynnal gweithdai ymarferol ac yn arddangos ein hadnoddau addysgu sydd ar gael ar-lein. Byddant hefyd yn cynnig syniadau ac awgrymiadau y gallwch eu defnyddio yn eich ystafelloedd dosbarth eich hun i'ch helpu i gyflwyno'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Amserlen y prynhawn:

12yh: Cyrraedd, cinio ysgafn a rhwydweithio

1yh: Cyflwyniad gan yr Athro Faron Moller a siaradwyr gwadd eraill

1.30yh: Gweithdy 1

2.45yh: Egwyl Coffi

3yh: Gweithdy 2

4.15yh: Diweddglo a phaneli


5.30yh: Cwricwlwm ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus? Prifysgol Abertawe, Campws y Bae (dewisol)

Os hoffech fynychu ein cyd-digwyddiad lle bydd yr Athro Graham Donaldson CB a Kirsty Williams yn siarad am y cwricwlwm newydd, yna archebwch ar wahân gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

http://bit.ly/CurriculumForWales

Date and Time

Location

Liberty Stadium

Plasmarl

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved