Free

Cwis a Parti Nadolig yr Hwb - Hub Quiz and Christmas Party

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Cwis a Parti Nadolig - Quiz and Christmas Part

About this Event

Dewch i ymuno â ni ar gyfer Cwis yr Hwb!

I'r rhai ohonoch sy'n gweithio i chi'ch hun ac yn colli allan ar y partïon Nadolig, peidiwch â phoeni mwyach. Bydd gennym ni ychydig o ddiod a bwyd Nadoligaidd, a Chwis Hwb i chi ei fwynhau. Pwy a ŵyr, efallai y bydd gwobr hyd yn oed!

Os nad ydych wedi bod mewn digwyddiad Hwb Menter ac eisiau defnyddio heno i weld sut y gallwn eich helpu chi a'ch busnes, bydd digon o amser ar gyfer hynny hefyd.

Felly taflwch eich siwmper Nadolig ymlaen, a dewch i ymuno â ni!

*****************************

Come and join us for the Hub Quiz!

For those of you who work for yourselves and are missing out on the Christmas parties, worry no longer. We'll have some festive nibbles, and a Hub Quiz for you to enjoy. Who knows, there might even be a prize!

If you've never been to an Enterprise Hub event and want to use this evening to see how we can help you and your business, there'll be plenty of time for that too.

So throw on your Christmas jumper, and come and join us!

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Llywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved