£5

Cwrdd â’r Nadroedd / Hissy Handling Session

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Hoff o nadroedd? Dewch draw i un o’r sesiynau cyffwrdd arbennig yn yr Amgueddfa!

Caiff y sesiynau eu cynnal gan ofalwyr nadroedd profiadol a brwdfrydig, sy’n berchen ar nadroedd eu hunain. Byddant yn dod ag amrywiaeth o nadroedd gyda nhw, fel neidr ŷd a boa gyffredin, a bydd cyfle i chi gydio yn y creaduriaid hynod. Mae’r gofalwyr nadroedd hefyd yn llawn gwybodaeth am gynefin ac ymddygiad y nadroedd hyn.

Cofiwch fod nadroedd, fel pob anifail arall, yn cael dyddiau gwael. Allwn ni ddim sicrhau y bydd pob neidr ar gael ar gyfer pob sesiwn. Nid yw unrhyw un o’r nadroedd hyn yn wenwynig. Mae’r risg o gael eich brathu gan neidr yn isel iawn, ond mae’r gofalwyr yn hynod brofiadol ac yn nabod y nadroedd yn ddigon da i leihau’r risg hwn. Dylech olchi’ch dwylo ar ôl cyffwrdd yn y nadroedd.

Bydd sesiynau am 11am, 1pm a 3pm, a byddant yn costio £5 y pen.

Dewiswch docyn ar gyfer y sesiwn Gymraeg neu Saesneg.

Mae’r sesiynau hyn yn cyd-fynd â’n arddangosfa haf, Nadroedd!

**************************************************************************

If you’re a fan of these slippery serpents then why not come to one of our special snake handling sessions in the Museum?

These shows are presented by experienced and passionate snake handlers who own many of their own animals. They will bring a variety of snakes into the handling session, such as a corn snake or boa constrictor, and you’ll have an opportunity to handle these magnificent creatures. The handlers also have a wealth of knowledge about their habitats and behaviour and will share some of their fascinating knowledge with you.

Please note that snakes are like any other animal and can have their bad tempered days so we can’t guarantee that all will be able to be handled on the day. While none of the snakes used during the event are venomous and all reasonable efforts will be made to prevent any injury or illness which could result from interacting with such animals, the possibility of an incident may still exist. You should wash your hands after touching the snakes.

Sessions will be at 11am, 1pm and 3pm and cost £5 per person.

Please choose a ticket in your language of choice for that day.

These sessions support our summer exhibition ‘Snakes!’

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved