Free

Cwrdd a'r Pros - Meet the Pros

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Cwrdd a'r Pros ar gyfer cyngor busnes gan arbenigwyr - Meet The Pros for expert business advice

About this Event

Digwyddiad ar Ddydd Iau olaf bob mis sydd yn dod ag amrywiaeth o arbenigwyr o wahanol feysydd at ei gilydd mewn un lleoliad i ddarparu cyngor i'ch helpu chi ar eich siwrne mewn busnes.

Nid oes angen tocyn i'r digwyddiad yma, medrwch bicied draw unrhyw bryd i gael sgwrs.

Os ydych eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser, croeso i chi e-bostio post@hwbmenter.cymru i ofyn am amser penodol.

Yn cymryd rhan ar hyn o bryd mae:

  • Bank Datblygu Cymru
  • Busnes Cymdeithasol Cymru
  • RCS

*****************************************************

An event on the last Thursday of each month that brings together a range of experts from different fields in one location to provide advice to help you on your business journey.

You don't need a ticket for this event, you're welcome to drop in any time for a chat.

If you do want to secure a particular time slot, you're welcome to e-mail post@hwbmenter.wales.

Currently taking part are:

  • Development Bank of Wales
  • Social Business Wales
  • RCS

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gyda Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved