CwrddDigi Ceredigion / Ceredigion DigiMeet

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ysgol Gyfun Aberaeron

South Road

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0DT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma gyfle gwych i holl staff eich ysgol ddod i ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf ym maes dysgu digidol. Cewch gyfle i fynd o amgylch gwahanol fyrddau i glywed am syniadau ymarferwyr arweiniol o'r sector cynradd a'r uwchradd. Yn ystod y digwyddiad byddwch yn gallu ystyried sut caiff Hwb ei ddefnyddio’n greadigol i gyflawni’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol drwy dasgau yn yr ystafell ddosbarth.

Darperir lluniaeth ysgafn yn ystod y digwyddiad.

Here's an excellent opportunity for all your staff to learn more about the latest developments in digital learning. You will have an opportunity to move from table to table to learn about the ideas from leading practitioners from the primary and secondary sector. During the event you will be able to look at how Hwb is used creatively to deliver the DCF through classroom tasks.

Light refreshments will be provided.

Date and time

Location

Ysgol Gyfun Aberaeron

South Road

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0DT

United Kingdom

View Map

Organiser ERW

Organiser of CwrddDigi Ceredigion / Ceredigion DigiMeet

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

ERW is an alliance of 4 local authorities governed by a legally constituted joint committee. Its aim is to implement the agreed regional strategy and business plan to support school improvement.

 

Save This Event

Event Saved