CwrddDigi Google / Google DigiMeet

CwrddDigi Google / Google DigiMeet

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Prendergast Community School

Stokes Avenue

Prendergast

Haverfordwest

SA61 2RB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma cyfle gwych i holl staff eich ysgol ddod i ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf ar Hwb. Cewch cyfle i glywed am ddiweddaraf 'Google for Education' ar Hwb a sut y gall cael ei ddefnyddio yn y dosbarth fel offer dysgu ac addysgu.

Darperir digwyddiad gan dîm ERW gyda chefnogaeth gan swyddog digidol eich awdurdod lleol. Mi fydd lluniaeth ysgafn ar gael yn ystod y digwyddiad.

Here's an excellent opportunity for all your staff to learn more about the latest developments on Hwb. You will have an opportunity to hear the latest on the inclusion of Google for Education on Hwb and how it can be used in the classroom to develop teaching and learning.

The event will be provided by the ERW team in partnership with the digital lead from your local authority. Light refreshments will be available during the event.

3:45 - 4:00 - Cyrraedd a Chofrestru / Arrival and Register
4:00 - 4:30 - Cyflwyniad / Introduction
4:30 - 5:30 - Dysgu ac Addysgu gyda Google / Teaching and Learning with Google
5:30 - 5:45 - Cwestiynau a Chloi / Q&A and Close

Date and time

Location

Prendergast Community School

Stokes Avenue

Prendergast

Haverfordwest

SA61 2RB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved