Cwricwlwm Cymru – rhannu digwyddiadau ymgysylltu’r Penaethiaid ynghylch y c...

Cwricwlwm Cymru – rhannu digwyddiadau ymgysylltu’r Penaethiaid ynghylch y c...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Gwesty Llety Parc/Park Lodge Hotel

Ffordd Parc Y Llyn

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

SY23 3TL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiadau ar gyfer penaethiaid er mwyn rhannu'r datblygiadau ar y cwricwlwm drafft a dechrau'r broses o roi adborth ar y cwricwlwm newydd. Bydd y digwyddiad yn cynnwys y canlynol:

  • Diweddariad ar ddatblygiad y cwricwlwm

  • Cyflwyniad i'r Chwe Maes Dysgu a Phrofiad

  • Trosolwg o'r papur gwyn a'r goblygiadau

  • Cyfle i roi adborth, ynghyd â chyflwyniad ar y modd y gellir rhoi adborth rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i benaethiaid weld fersiynau drafft o ddogfennau'r cwricwlwm cyn iddynt gael eu rhyddhau ym mis Ebrill. Byddem yn annog pob pennaeth i fod yn bresennol.

Mae croeso i chi gofrestru ar gyfer unrhyw un o'r lleoliadau neu amserau sydd ar gael, a bydd y rhain yn cael eu darparu ar sail y cyntaf i'r felin.


Welsh Government are hosting events for headteachers to share the draft curriculum developments and to begin the process of feedback to the new curriculum. The event will include:

  • An update on curriculum development

  • An introduction to the 6 Areas of Learning and Experience

  • An overview of the white paper and implications

  • A chance to provide feedback and an introduction into how feedback can be provided between April and July.

This event will give headteachers an opportunity to see drafts of the curriculum documents prior to their release in April. We would encourage all headteachers to attend.

You are welcome to register for any of the locations or times available and these will be provided on a first come first served basis.Date and time

Location

Gwesty Llety Parc/Park Lodge Hotel

Ffordd Parc Y Llyn

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

SY23 3TL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved